Breadcrumbs

Stress

Fakta og myter om stress

Der florerer mange myter om stress, som ikke altid har hold i virkeligheden. Derfor bør man skelne mellem, hvad der er egentlig, usund stress, og hvad der er naturlige reaktioner på en travl hverdag. Vi vil arbejde med udbygning af Givagt.nu med redskaber til takling af stress og konflikt situationer. En del af det vil være links til eksisterende materialer, som er tilgængelige og der kan downloades uden ophavsretsproblemer mv. Andre materialer vil blive stillet til rådighed via aftaler, og nogle vil blive fremstillet direkte til givagt.nu

http://trivsel.arbejdsmiljoviden.dk/ er Videncenteret for Arbejdsmiljø´s værktøjskasse til institutionernes samarbejde om løsning af stressproblematikker. Se også
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx

Håndbog om psykisk arbejdsmiljø

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/Handbog-om-psykisk-arbejdsmiljo.aspx er link til Arbejdstilsynets håndbog til psykisk arbejdsmiljø.

Vedrørerende kortlægning af psykisk arbejdsmiljø  http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/d-4-1-kortlaegning-psykisk-arbejdsmiljo.aspx 

Chikane

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/M/D-4-2-Mobning-og-seksuel-chikane.aspx  er linket til Arbejdstilsynets vejledning D.2.4 Mobning og seksuel chikane. 

Indhold: 1.Hvad er mobning og chikane, 2.Årsager til mobning, 3.Udbredelse, 4.Reaktioner, 5.Forebyggelse og 6.Hvis der opstår mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Voldsrisiko

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/V/D-4-3-Vold-ifm-arbejdets-udfoerelse.aspx er linket til Arbejdstilsynets vejledning nr. 4.3.2 Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse.

Indhold: Særligt udsatte erhvervsgrupper. Særligt sårbare grupper. Raktioner under og efter en voldsepisode. Forebyggelse af vold på arbejdet. Når skadener sket. Tabel med vejledende retningslinjer for forebyggelse af vold på arbejdspladsen.

Filer: Arbejdsmiljø | Stress

Login menu