Breadcrumbs

Uddannelsesforbundet, LP m.m.

Uddannelsesforbundets hjemmeside indeholder forskellige oplysninger om arbejdsmiljø. Prøv 
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Arbejdsmiljoe.aspx

Vedrørende arbejdsskade er der en meget vigtig oplysning. Hvis man har været udsat for en skade eller har pådraget sig en erhvervssygdom kan man som medlem få hjælp til sagen. Særlige skemaer og fuldmagter kan hentes på deres hjemmeside.

På deres hjemmeside er der noget om psykisk arbejdsmiljø.

Forbundets nyhedsbrev for arbejdsmiljørepræsentanter "Arbejdsmiljøposten" kan hentes på siden. Flere numre tilgængelige.

Forbundet har et punkt for Arbejdsmiljørepræsentanter(AMR), heunder er der

 • Skema til anmeldelse af valg af AMR.
 • Noget om arbejdsmijøcertificering
 • Noget om arbejdspladsvurdering
 • Noget om Branchemiljørådene

Landsforeningen af produktionsskoleledere har på deres hjemmeside en del pjecer til fri download
http://www.produktionsskoleledere.dk/information/publikationer.html
pjecerne omhandler:

 • Arbejdspladsvurdering
 • Rekkrutering
 • Afskedelse 
 • Samarbejdsudvalg 
 • Seniorer
 • Fællesoverenskomst
 • Noget om løn
 • Noget om arbejdstid
 • mm

 

Login menu