Breadcrumbs

Dispensationer

  • skemaer til udvidelse af dispensationer

  • vigtig orientering til Produktionsskoler se her  
 Det er tid for hver enkelt skole at søge dispensation for unge 15 - 17 årige deltageres brug af maskiner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om unges arbejde.
 
Arbejdstilsynet siger at de vil se positivt på en ansøgning vedrørende alle maskintyper, derfor søg på de maskiner I har. Link til materialer nederst på siden.
Materialet ligger i word (1997) format eller PDF.
 
Den 2. marts 2007 tilkendte Arbejdstilsynet produktionsskolerne i Danmark generel dispensation for brug af visse maskiner. Ved at vælge underpunktet maskiner kan du få nærmere oplysninger herom.
Den fælles dispensation gælder frem til 1/7 2011.
 
Der arbejdes pt. videre med ansøgning vedrørende stoffer og materialer. Under stoffer og materialer finder du fortiden kun en blank tillægsblanket som kan anvendes til Arbejdsbrugsanvisning (APB)
 
Er afklaring for skolen"
Kommende dispensationer får en gyldighed på 5 år.

Dispensationer

Login menu