Breadcrumbs

Fortegnelse over dispensationskrævende værktøjer

Når I skal til at søge dispensation vurder da hvilke maskiner I ønsker at søge for

Først og fremmest skal maskinen(hjælpemidlet) være maskinelt drevet, hvis det ikke er maskinelt drevet så er det ikke omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde.

Hvilke maskiner og hjælpemidler der er omfattet af bekendtgørelsen er opdelt i flere områder. De omfattede maskiner er de maskiner der er omfatter af bilag 1 til bekendtgørelsen om unges arbejde. se længere nede.

Arbejdstildsynet har oplyst følgende om hvodan deres  retningslinier for behandling af dispensationsansøgninger er:

Følgende maskiner kræver ikke dispensation:  
- håndholdte maskiner er markeret med et (*)

Metal Auto: 
Batterilader, Boremaskiner (*) og Søjleboremaskiner til maks 13mm borepatron, Bænksaks (manuel), Donkraft (manuel)
Dækafbalanceringsmaskine, Dækmonteringsmaskine, Kantbukker (manuel), Elpalleløfter (gående),Palleløfter (manuel), Pladevalse (manuel), Presse (manuel), Slagsaks (manuel).

Træbearbejdning: 
Boremaskiner (*) og Søjleboremaskiner til maks 13mm borepatron, Gerringsklipper (manuel), Hæftemaskine (*) og Klammepistol (*) til maks 0,3 gram klamme, Limpistol ('), Varmepistol (*).

Andre maskiner: 
Arbejdsplatform, Bordsvejsemaskine/poselukker, Boremaskiner (*) og Søjleboremaskiner til maks 13mm borepatron, Combi CPC ovn, Combiovn, Dampstrygenalæg (*),  Dykpumpe (*), Eldrejebænk til ler,  Elpalleløfter (gående)(*),  Friture,  Fåreklipper (*), Grøntsagssnitter (husholdningsmodel), Kartoffelskræller (husholdningsmodel), Keramikovn, Kipsteger, Kipgryde, Komfur, Kompressor/trykluft, Konvektionsovn, Mikroovn, Opvaskemaskine, Overlocker, Råkostmaskine (husholdningsmodel), Symaskiner, Varmepresse til tekstil, Motortrillebør(*), Højtryksrenser (max 70 bar)(*), palleløfter (manuel) (*), Strygejern (*), Vakuumpumpe (*), Varmepistol (*).

Se i øvrigt kommentarer til bilag 1, om afskæmning af skærende dele.

Følgende maskiner giver der ikke dispensation til:
- håndholdte maskiner er markeret med et (*)

Metal Auto:
Fræser, Kantbukker, Profiljernsaks/multiklipper, Revolverbænk, Rørbukker (flere buk), Svanehale/sikkemaskine, vinkelsliber større end 125 mm(*)

Træbearbejdning:
Afretter, Afbarker(*), Dyvelboremaskine, Dyksav(*), Finerklipper,  Finerpresser, Finersymaskine, Fræser(*), Fræser (også med fremtræk), Høvl(*), Kombi-træbearbejdningsmaskiner, Lamelfræser/kiksemaskine(*), Overfræser(*), Overfræser (også bordmonteret), Pladesav (Rundsavstype), Rundsav, Rundsav(*), Savværk (fuldautomatisk type), vinkelsliber større end 125 mm(*).

Andre maskiner
Brændemaskine (rundsav type), Buskrydder m /klinge(*), Flishugger, Havefræser(*), Hurtighakker, Hækkeklipper uden tohåndsgreb(*), Minigraver, Jordbor ( større en 60 mm bor)(*), Stenrundsav (vandkølet), Kædesav(*)

Følgende maskiner og processer hvortil der gives dispensation:
- håndholdte maskiner er markeret med et (*)

Metal Auto
Afkorter-geringssav, autolift, bajonetsav,  boremaskiner til mere end 13 mm borepatron, bænksliber, båndpudser/sliber, båndsav, donkraft, excentersliber/pudser, flammeskæring (§14 + §26),koldsav, Kopiskæringsmaskine (§14 + § 26), ligesliber (også dremmel type), maskinsaks, mejsel, metaldrejebænk, næbsliber, pladeklipper, pladenibler, plasmaskæremaskine (§14 + § 26), profilvalsemaskine, polermaskine, radialboremaskine,ryste- rondelsliber/pudser, rørbukkemaskine (enkelt buk), rørgevindskæremaskine, skruemaskine, slagnøgle, sliber til bor, skruemaskine, stiksav, svejsning (§ 14 + §26), trekant- deltasliber, valsemaskine, værkstedspresse,  vinkelsliber maks125 mm.
(§ 14 + § 26) henviser til bekendtgørelsen om foranstaltninger ved arbejde med kræftrisikale stoffer......
§ 14 henviser til APV ved arbejde med stoffer og materiale, § 26 henviser til kursuskrav når der arbejdes med maskiner eller procecessor.

Træbearbejdning
 Borsliber, Bajonetsav(*),  Boremaskiner(*), Slagboremaskiner(*) og søjleboremaskiner til mere end 13 mm borepatron, Bænksliber m/slibebånd, Båndpudser/sliber(*), Båndsav, Dekupørsav(også håndholdt type*), Drejebænk, Dykkerpistol mere end 0,3 g, Excentersliber/pudser(også håndholdt type*), Feincutter(*), Gerringssav (Bygningssav/Kapsav), Gipsskruemaskine (*), Hulmejsel, Kantpudser, Langbåndpudser, Langhulsboremaskine, Limtræspresser, Mejselhammer (*), Multicutter(*), Radialarmsav, Rammesamler, Ryste- Rondelsliber/pudser (også i håndholdt type*), Savværk(i manuel båndsavstype), Skruemaskine (*),  Sliber til bor,  Stiksav (*), sømpistol (*) til mere end 0,3 gram, Trekant- Deltasliber (*), Tykkelseshøvl.

Andre
Brændekløver, Betonjernklipper(*), Elkniv (*), Fejemaskine (*) (gående), Gulvvaskemaskine (*)(gående), Fliseskærer (m/ glat klinge), Foodproccessor, Glassav, Glasslibemaskine, Græstrimmer(*)(m/snøre), Højtryksrenser (*) (maks 135 bar), Hækkeklipper (*)(to håndsbetjent), Håndmixer(*), Industristavblender(*), Jordbor (*)(maks 60 mm bor), Kartoffelskræller (m/ sandpapir), Kompostkværn, Kornvalse/kværn, Kødhakker, Løvblæser/suger(*), Mostrimmer (*)(gående), Murrillefræser (*), Pladevibrator (*), Plæneklipper (*)(selvkørende/gående), Pålægsmaskiner, Røremaskiner, Røremaskine til ler (*), Råkostmaskiner (industrimodel), Sakselift, Sandblæsekapinet (m/ handsker), Slagborehammer, Sneslynge (*)(gående), Stofskæremaskine (*), Strygerulle, Traktor (traktorførerbevis)##(*) Tvangsblander, Udmugningsanlæg, Ukrudtsbrænder(*), Vådsliber.
## Hvis skolen er registreret med branchekode landbrug og gartneri, omfatter dette kørsel med redskaber og til- og frakobling af med kraftoverføring. 

a) Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj, som fx rundsave, klippe- og skæremaskiner, fræsere, afrettere, tykkelseshøvle, drejebænke til metal, træ og lignende, pålægsmaskiner og boremaskiner med borepatron til mere end 13 mm bor.
Kommentar: Se udmelding fra AT om hvilke maskiner de fremover ønsker at give til, og hold dig løbende opdateret på afgørelser om ændringer, der offentliggøres på hjemmesiden. Boremaskiner skol man søge om hvis man ønsker større borepatron end 13 mm., ellers ikke. Hvis maskinen kan afskærme de bevægelige og bearbejdende dele, så de er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved maskinen, må de godt anvendes af unge under 18 år.

b)
 Maskiner med farlige stempellignende bevægelser, som fx mekaniske, hydrauliske og pneumatiske presser, stansemaskiner, betonvaremaskiner, plastsprøjtemaskiner, støbemaskiner, tøjpresser, halmpresser og affaldspresser herunder papballepresser.
Kommentar: Hvis maskinen kan afskærme de bevægelige og bearbejdende dele, så de er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved maskinen, må de godt anvendes af unge under 18 år.

c)
 Maskiner med åbne valser eller snegle som fx offset trykkemaskiner, strygeruller til tøj og snegletransportører. Kommentar: Hvis maskinen kan afskærme de bevægelige og bearbejdende dele, så de er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved maskinen, må de godt anvendes af unge under 18 år.

d)
  Blande-, male-, knuse-, hakkemaskiner og lignende maskiner, som fx afsværingsmaskiner, rivemaskiner, centrifuger, røremaskiner, dejæltere og kødhakkemaskiner. Kommentar: Hvis maskinen kan afskærme de bevægelige og bearbejdende dele, så de er utilgængelige under drift og der ikke er andre farer ved maskinen, må de godt anvendes af unge under 18 år.

e) Motorkædesave, motorrydningssave, buskryddere og motorhækklippere.

f) Søm- og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g.
Kommentar: søg gerne om dispensation til en masse på søm klammer på max 0,6 g

g) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).

2) Traktorer, motorredskaber m.v.

a) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring.

b) Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller med speciel løfteanordning, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

c) Grave- og læssemaskiner, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

d) Motorredskaber, som man sidder på, fx industritruck, palleløftere, gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner, jordfræsere, plæneklippere og sneslynger, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

e) Skovningsmaskiner, herunder kompostkværne og flishuggere samt høstmaskiner, som fx bugserende mejetærskere, finsnittere, grønthøstere og slåmaskiner.

f) Motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, som fx feje- og rengøringsmaskiner, jordfræsere, motorplæneklippere og sneslynger.

3) Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører

a) Elevatorer, som ikke er trykknapstyrede, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

b) Kraner og andre løfteredskaber og spil, herunder løfteredskaber til brug for handicappede, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

c) Mobile personløftere og arbejdsplatforme, hængestilladser, bagsmækløftere, spil og slæbeskovle, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

4) Arbejdsprocesser i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og reparation

Smøring, rengøring, reparation og lignende arbejde ved igangværende motorer, maskiner, transmissioner og andre maskinelle anordninger, hvor de bevægelige dele er tilgængelige og kan forårsage personskader.

5) Vibrationsbelastende håndværktøj

Vibrerende håndværktøjer, som fx mejselhamre, slagmøtrikspændere, betonvibratorer og nittehamre, slagboremaskiner og rystepudsere samt vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB (HA). Det er dog tilladt unge at udføre kortvarigt arbejde, det vil sige mindre end 30 minutter på en 8-timers arbejdsdag med slagboremaskiner og rystepudsere. I tilfælde hvor det, efter § 10, stk. 1, er tilladt unge at udføre arbejde med vibrerende håndværktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser.
Kommentar: 3 m/S2 Ofte er vibrationen i daq angivet med meter pr sekund i anden

6) Risiko for højspændingsstød

Arbejde der indebærer risiko for højspændingsstød.

7) Udstyr til svejsning og flammebehandling

Autogensvejsning, skærebrænding, lysbuesvejsning og ukrudtsbrændere.


Filer: Maskiner | Dispensationskrævende værktøjer

Login menu