Breadcrumbs

Kompetencevurderingsværktøjer

I forbindelse med ansøgning om dispensation stiller Arbejdstilsynet krav om at eleverne kompetencevurderes i forhold til deres brug af maskinerne. Der er 2 trin i kompetencevurderingen. For det første skal eleven være egnet til at indlære en ansvarlig omgang med de maskiner han oplæres i. 

Login menu