Breadcrumbs

Dispensationer for stoffer og materialer

Processen med ansøgning om dispensation fra forbud mod unges arbejde med visse kemikalier, jf. bek. om unges arbejde er godt i gang.

Der har været ført intensive forhandlinger med Arbejdstilsynet. Indtil videre er processen sat på pause, men vi forventer en afklaring efter næste runde med maskiner.

 

 Sagens dokumenter vil findes som upload på side vedrørende datablade.

Login menu