MAL

Sådan læses MAL-koder

MAL-koder gælder for maling, lak og lim. Sådan læses de:

Tallet FØR stregen angiver risiko ved indånding.

Jo højere tal, jo højere risiko. Skalaen går fra 00 til 5. Pro­dukter med MAL-koderne 00-, 0-, 1- og 2- må bruges indendørs. Produkter med MAL-kode 3- må kun bruges indendørs til vægge og gulve i badeværelser. Produkter med koderne 4- og 5- må private kun bruge udendørs.

Tallet EFTER stregen angiver risiko ved kontakt

Jo højere tal, jo højere risiko. Skalaen går fra 1 til 6. Et pro­dukt med MAL-kode -1 er van­dig, -3 og -4 betyder syreholdige eller ætsende midler og kræver brug af handsker og beskyt­telsesbriller. Produkter mærket med -5 og -6 kan give allergi og kræver særlig beskyttelse.

Login menu