Breadcrumbs

Lovpligtige

Givagt og Elsesminde udbyder i samarbejde med Arbejdsmiljoecenteret.com

 

Obligatorisk Arbejdsmiljø Uddannelse –

 

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på produktionsskoler og lignende institutioner. Kurset er obligatorisk for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Visse skoler vælger, at alle medarbejdere skal have kurset.

KRAV TIL OBLIGATORISK ARBEJDSMILJØ UDDANNELSE:

Opgave til det obligatoriske kursus:

Opgave til det obligatoriske kursus:

1.        Hvad mener du er det bedste ved det job du har?

2.        Hvilke gener og arbejdsmiljøbelastninger oplever du (og dine kollegaer) ved jobbet?

3.        Hvad mener du (og dine samarbejdspartnere i arbejdsmiljøorganisationen) er de vigtigste opgaver for jer?

4.        Har du specielle spørgsmål, som du ønsker besvaret i kursusforløbet?

5.        Medbring organisationsplan over arbejdsmiljøorganisation

6.        Medbring sidste APV og jeres kortlægningsværktøj til APV

7.        Medbring jeres sidste statistik over arbejdsulykker, tilløb til ulykker, samt statistik over arbejdsmiljøbetinget fravær.

8.        Medbring eksempler på instruktioner og brugsanvisninger, der har sikkerhedsmæssig betydning, både for dig og dine kollegaer og for elever m.fl.

Du bør kunne få hjælp til besvarelse af de 8 spørgsmål hos formanden for skolens
arbejdsmiljøudvalg, eller hos en nøgleperson, der har arbejdsmiljøindsatsen som ansvarsområde.

Omtale:
De obligatoriske Arbejdsmiljøuddannelser er tilpasset produktionsskoleaktiviteterne, således at der tages afsæt i de unges farlige arbejde på skolen.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

Du styrker:
·        Din evne til at opstille kriterier for et godt arbejdsmiljø på skolen
·         Din forståelse for sammenhæng og analyse af arbejdsmiljø på skolen
·         Din kontrol og vurdering af arbejdsprocesser og -miljøforbedringer på skolen
·         Din vurdering af instruktioner i arbejdsudførelse og anvendelse af hjælpemidler på skolen
·         Din evne til at analysere arbejdsulykker samt til at udarbejde tiltag for at forebygge disse på skolen
·         Din vurdering af forslag til forbedring af arbejdsmiljø og arbejdsklima på skolen
·         Din forståelse for at gennemføre arbejdspladsvurderinger på skolen
·         Dit beslutningsgrundlag og din argumentation for at gennemføre sikkerhed på skolen

Du får ny viden og de rette redskaber med hjem, som du med det samme kan bruge i din hverdag på skolen.

Kurset er udviklet i samarbejde med Arbejdstilsynet som et fuldgyldigt forløb, idet deltagerne opnår kursusbevis for gennemført Arbejdsmiljøuddannelse.

Login menu