Breadcrumbs

Supplerende

 

 

Samarbejdsudvalgs uddannelse  

 Målgruppe: Ledere og samarbejdsudvalgsrepræsentanter/fællesudvalgsrepræsentanter på produktionsskoler og lignende institutioner.

 Omtale: med udgangspunkt i samarbejdsaftalen sættes kursusdeltagerne i stand til at anvende samarbejdsaftalens bestemmelser til at fremme en konstruktiv dialog om arbejdspladsens udvikling og fremtid. Samt gennemgårformålet med oprettelse af samarbejdsudvalg, roller i samarbejdet og samarbejdsudvalgets arbejdsopgaver, herunder afgrænsningen til de opgaver, som varetages af arbejdsmiljøorganisation og tillidsrepræsentanter.

 

Underviser: Leif H Carøe

 

  

Arbejdsmiljøudvalgs Kursus 

 Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på produktionsskoler og lignende institutioner.

 Omtale: med udgangspunkt i bekendtgørelsen ”samarbejde om sikkerhed sundhed” præsenteres kursusdeltagerne for metoder og værktøjer til opfyldelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen og til at fremme en konstruktiv dialog om arbejdspladsens sikkerhed og sundhed. Endvidere gennemgåsformålet med oprettelse af arbejdsmiljøudvalg, arbejdsmiljøudvalgets arbejdsopgaver, herunder den årlige arbejdsmiljøsamtale.

 

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 

Sikkerhed på dit værksted -

 Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter på produktionsskoler og lignende institutioner. Lærere med ansvar for værksteder med maskiner.

KRAV TIL SIKKERHED PÅ DIT VÆRKSTED:

Der skal indregnes en ½ dags forberedelse inden kurset. 

Omtale: Kurset giver arbejdsmiljørepræsentanten/værkstedslæreren en grundig indføring i hvilke sikkerhedsforanstaltninger, - krav mm som værkstedslæreren skal have styr på. Kurset runder bl.a. maskindirektiv, nødstop, dispensationer mm. Kurset kan indeholde Kemi og ergonomi efter aftale 

Underviser: Hans Jørgen Holmberg 

 

Dispensationer – Materiale og proces

 Underviser: Hans Jørgen Holmberg 

Målgruppe: Forstandere, og arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte på produktionsskoler med ansvaret for at søge dispensationer. 

Omtale: Kurset giver arbejdsmiljørepræsentanten/værkstedslæreren en grundig indføring i kravene til de skoler der søger dispensation, samt præsentation af skemaer og værktøjer. Jf. orientering fra Givagt forventer Arbejdstilsynet at have klare krav til materialet, risikovurdering og udtalelse fra AMO, samt en ensretning i hvordan maskiner benævnes

 

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 

Herudover tilbydes i 2014 følgende kurser som åbne kurser eller temadage/pædago­gis­ke dage.

Information om kurserne fås ved henvendelse til Bent Amdi Andersen.

Udbydes fortrinsvis som temadage til skoler. Kurserne kan også udbydes som kursus på ordinære vilkår, hvis der er efterspørgsel.

Bestilling og afregning direkte med Hans Jørgen Holmberg 

Det psykosociale arbejdsmiljø–.                                               Kursus 03 C                             

 Kurset kan bestilles til afholdelse på produktionsskole som temadag/pædagogisk dag

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 Stressforebyggelse, trivsel,social kapital, mobning, chikane, forandrringer, arbejdsorganiserring.

 KRAV TIL DELTAGERNE I KURSET OM DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ:

Medbringe PC pr minimum 2 deltagere, så der kan arbejdes videre med materiale på USB. At deltagerne har lavet kort analyse af det psykosociale arbejdsmiljø på deres skoler

 Kursus i Konflikthåndtering –                                                   Kursus 04 C

 Kurset kan bestilles til afholdelse på produktionsskole som temadag/pædagogisk dag Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 Vold, trusler, konflikter, reskaber til håndtering af

Det psykosociale arbejdsmiljø -                                                – Kursus 03

Målgruppe: Ledere og medarbejdere på produktionsskoler og lignende institutioner.

KRAV TIL DELTAGERNE PÅ KURSET VEDRØRENDE DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ:

Medbring PC pr minimum 2 deltagere, så der kan arbejdes videre med materiale på USB. At deltagerne har lavet kort analyse af det psykosociale arbejdsmiljø på deres skoler

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 Kursus i Konflikthåndtering -                                                                     – Kursus 04

 Pris 1800 kr. + moms

Kurset afholdes ved mindst 9 tilmeldte kursister

Kurset afholdes på Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård, Klemmenstrupgårdsvej 25,

4600 Køge

Underviser: Hans Jørgen Holmberg 

Målgruppe: Ledere og medarbejdere på produktionsskoler og lignende institutioner. 

Systemdel 1 - Forebyggelsesarbejdet

Styringssystem til Arbejdsmiljøhåndbog –                                                  – Kursus 05A

 Pris 1800 kr. + moms

Kurset afholdes ved mindst 9 tilmeldte kursister

Kurset afholdes på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, Sanderumvej 117, 5250 Odense SV.

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 Arb.miljø ledelse, styringsværktøjer, politikker

 Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på produktionsskoler og lignende institutioner. (Lærere med ansvar for værksteder med maskiner).

Omtale: 6 timers kursus og opfølgende mailkorrespondance svarende til 2 timers rådgivning

 Tilmelding til kurset senest den 11. juli 2014. 

Systemdel 2 - Samarbejdet
Styringssystem til Arbejdsmiljøhåndbog –                                 Kursus 05B

 Pris 1800 kr. + moms

Kurset afholdes ved mindst 9 tilmeldte kursister

Kurset afholdes på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, Sanderumvej 117, 5250 Odense SV.

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 Struktur, deltagerråd og arbejdsmiljøudvalg, samarbejde, årlig drøftelse, SISU, aftaler

 Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på produktionsskoler og lignende institutioner. Lærere med ansvar for værksteder med maskiner.

 Omtale: 6 timers kursus og opfølgende mailkorrespondance svarende til 2 timers rådgivning. 

Systemdel 3 - værktøjskassen
Styringssystem til Arbejdsmiljøhåndbog –                                 Kursus 05C

 Pris 1800 kr. + moms

Kurset afholdes ved mindst 9 tilmeldte kursister

Kurset afholdes på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, Sanderumvej 117, 5250 Odense SV.

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 Gennemgang af værktøjer: Tjeklister skmaer, dokumentation, risikovurdering, kompetancevuurdering,  arbejdsmiljøgennemgang ulykke/nærved hænd, brugsanvisninger

 Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på produktionsskoler og lignende institutioner. Lærere med ansvar for værksteder med maskiner.

Omtale: 6 timers kursus og opfølgende mailkorrespondance svarende til 2 timers rådgivning  

Sikkerhed på dit værksted -                                                       –Kursus 06B

 Pris 1800 kr. + moms

Kurset afholdes ved mindst 9 tilmeldte kursister

Kurset afholdes på Odense Produktions-Højskole,

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 KRAV TIL SIKKERHED PÅ DIT VÆRKSTED:

Der skal indregnes en ½ dags forberedelse inden kurset.

 Omtale: Kurset giver arbejdsmiljørepræsentanten/værkstedslæreren en grundig indføring i hvilke sikkerhedsforanstaltninger, - krav mm som værkstedslæreren skal have styr på. Kurset runder  bl.a. maskindirektiv, nødstop, dispensationer mm. sikkerhed på dit værksted Ergonomi skal ind kurset kan opdeles i maskin del og kemi del Maskinsikkerhed, risiko og forebyggelse,  kemi og arbejdsmiljø 

Tour de værksteder –                                                                 kursus 09

 Kurset kan bestilles til afholdelse på produktionsskole som temadag/pædagogisk dag

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 Omtale: Risiko og forebyggelse og med udgangspunkt i observationer på skolens værksteder 

KRAV TIL SIKKERHED PÅ DIT VÆRKSTED:

Der skal indregnes en ½ dags forberedelse inden kurset. Kurset giver værkstedslæreren en grundig indføring i hvilke sikkerhedsforanstaltninger, - krav mm som værkstedslæreren skal have styr på. Kurset runder bl.a. instruktioner, nødstop, dispensationer mm.  

Risikovurdering og forebyggelse –                                          Kursus 07

 Kurset kan bestilles til afholdelse på produktionsskole som temadag/pædagogisk dag

Underviser: Hans Jørgen Holmberg

 Målgruppe: Ansatte og arbejdsmiljørepræsentanter på produktionsskoler og lignende institutioner. Lærere med ansvar for værksteder med maskiner.

KRAV TIL RISIKO OG FOREBYGGELSE:

Risikovurdering er én central del af kravene i de tildelte dispensationer, kurset her tager i den del.

Forløbet er tænkt gennemført på en produktionsskole, hvor holdet har adgang til et mødelokale og steder til gruppearbejde, samt have adgang til computere.

----------------------------------

Force Technology kursus til § 26 instuktører og hvordan du erhverver dig rettigheder til at undervise i § 26 under punktet §26

Login menu