Breadcrumbs

Anmeldelse af personskader på elever/deltagere samt ansatte

Vedrørende elever/deltagere

Ved anmeldelse af skader på elever i en arbejdslignende situation skal anmeldelsen ske til undervisningsministeriet.
Anmeldelse sker via nettet via https://xnet.insubiz.dk/default.aspx?id=1 
For at logge på skal du have rettighed til dette, dvs du skal have skolens kundenummer og brugernavn samt kode.

Opdaterede vejledninger finder man ved at gå ind på siden trykke på dokumenter i den blå bjælke øverst.
Blanketter til upload findes samme sted til venstre i skæærmbilledet lige over billedet. Husk også at scanne kopi af journal fra skadestue og uploade den hvis det er muligt

Produktionsskoler kan kun anmelde Arbejdsulykke - EASY, men husk at der er dokumenter der skal uploades sammen med skaden.

Vedrørende ansatte

Ved skader for ansatte anmeldes skaden på https://easy.ask.dk/easy/ - husk brugernavn ok kode. Hvis I tidligere har brugt at anmelde for klient er det vigtigt at vælge muligheden anmeld ulykke for medarbejder. 

Vær ikke for længe om at indtaste, da inaktivitet hurtigt slår adgangen fra. Det er derfor vigtigt at have alle oplysninger klar inden man går igang. Du skal have følgende klar:

 • En sigende overskrift
 • En beskrivelse af hændelsen
 • Fulde navn
 • Fravær
 • Hvor vedkomne er ansat 
 • Dato og  tid
 • CPR-nummer
 • Fuld adresse
 • Ansættelsesdato og evt fratrædelsesdato
 • Hvilken måde skaden skete, med hvilket redskab/byrde, samt hvilken skade der er sket.
 • Den tilskadekomnes indtægt 
 • Forsikringsoplysninger

Det er kun ulykker arbejdsstedet kan anmelde. Arbejdsbetingede lidelser skal anmeldes af lægen.

Ansatte der er kommet til skade kan med fordel hente hjælp til sagen gennem fagforeningen. Se Arbejdsmiljø og underpunktet Udd.forbundet, LP mm

Login menu