Breadcrumbs

Samarbejde om sikkerhed og sundhed

Opstart af arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg (MIO - MED - SISU).

AFTALE OM SAMARBEJDE OG SAMARBEJDSUDVALG I STATENS INSTITUTIONER (29.APRIL 2005) og ARBEJDSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE OM VIRKSOMHEDERNES SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSARBEJDE (Nr. 575 af den 21.juni 2001 med ændringer som følge af bek. 1506 af 21.december 2004) indeholder begge bestemmelser for oprettelse af et enstrenget samarbejdsstruktur.

Vi har bestræbt os for at sammenskrive kravene i et dokument, så det vil være muligt at skabe en samarbejdsaftale ud fra denne disposition.

Som udgangspunkt har vi valgt de ovennævnte aftaler og kun i omtaleform inddraget bestemmelserne om undervisningsmiljøvurdering og elevrepræsentation i øvrigt.


Login menu