Breadcrumbs

Administration/kontor

Administration/kontor:

AT-materiale:

Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/rloia-arbejde-ved-skaermterminaler-1108.aspx

AT-vejledninger:

Skærmarbejde
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-2-3-skaermarbejde/skaermarbejdepdf.ashx

Computerarbejde

Bekendtgørelse om manuel håndtering
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

Oplæring, instruktion og tilsyn
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn.aspx 

Instruktion af nyansatte
file:///C:/Users/ba/Downloads/Nyansatte%20pdf.pd

BAR materiale:

Vejledning om unge
http://www.i-bar.dk/~/media/Industrien/PDF/PDF%20_%20Branchevejledninger/Unge%202002.pdf

 Den jyske håndærkerskole.Til insiration.
http://www.djhhadsten.dk/djhgenerelt/omdjh/virksomhedsgrundlag/sikkerhedogarbejdsmiljoe/

 Krop & Sundhed Bar finans

Støj, lys og luft

Ledelse & Organisering

Byggeri & Indretning

Login menu