Breadcrumbs

Bygge og anlæg incl. ejendomsservice

Bygge-anlæg, maler, inkl. ejendomsservice:

AT-materiale:
Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om manuel håndtering
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx

 Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/brug-af-personlige-vaernemidler-1706.aspx

 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde*
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx

Bekendtgørelse om bygherrens pligter
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter.aspx

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/g/sam-graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer.aspx

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/h/sam-hejseredskaber-og-spil-1101.aspx

Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende
Indretning af skurvogne og lignende - 775 - 17. september 1992

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-vibrationer-682.aspx

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx

 Bekendtgørelse om indretning mv. af maskiner
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-maskiner.aspx

 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx

AT-vejledninger:

Løft, træk og skub
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-3-1-loeft-traek-og-skub/d-3-1-loeft-traek-skub%20pdf.ashx

 Støj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-6-1-stoej/stoej%20pdf.ashx

 Beskyttelseshjelme
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-7-beskyttelseshjelme/beskyttelseshjelme%20pdf.ashx

 Høreværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-2-hoerevaern/hoerevaernpdf.ashx

Værnefodtøj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-6-vaernefodtoej/vaernefodtoej%20pdf.ashx

Øjenværn

https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-8-oejenvaern/oejenvaern%20pdf.ashx

 Åndedrætsværn

https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-4-andedraetsvaern/aandedraetsvaern%20pdf.ashx

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

BAR-materiale:

Arbejdsmiljøhåndbog for ejendomsserviceområdet
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Ejendomsservice%20og%20forsyning/Arbejdsmiljohaandbog_for_ejendomsserviceomraadet.pdf

Tryg og sikker jobstart
http://www.i-bar.dk/media/2827489/en_tryg_og_sikker_jobstart_haefte_screen.pdf

Børn og unge i træ og møbelindustrien
http://www.i-bar.dk/media/2827488/boern-og-unge_pdf.pdf

Unge
http://www.i-bar.dk/media/2827490/unge_pdf.pdf

 Den jyske håndærkerskole.Til insiration.
http://www.djhhadsten.dk/djhgenerelt/omdjh/virksomhedsgrundlag/sikkerhedogarbejdsmiljoe/

 Forebyg ulykker og fysiske lidelser. Branchevejledning for teknisk servicepersonale.
http://www.foa.dk/~/media/Faelles/PDF/Vejledninger/Teknik-Service/BranchevejledningTekniskServicepersonale2013pdf.ashx

Høreværn 
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/hoerevaern

Høreproblemer
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/nu-skal-du-hoere-hoereproblemer

Støj gode løsninger (metal)
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/stoej-gode-loesninger
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/stoej-kom-godt-igang

Støj vurdering og forebyggelse
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/stoej-vurdering-og-forebyggelse

Støj i virksomheden (træ og møbel)
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/stoej-vurdering-og-forebyggelse

Procesventilation
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/procesventilation

instruktion oplæring og tilsyn
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/instruktion,-oplaering-og-tilsyn
http://www.i-bar.dk/media/2827500/introduktion_instruktion_oplaering_tilsyn_pdf.pdf

Ergonomi

Tunge løft:  http://www.i-bar.dk/vejledningermm/tunge-loeft-gode-loesninger

Håndtering af emballerede vare
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/haandtering-af-emballerede-varer

Vibrationer (hånd arm)
http://www.i-bar.dk/media/2827483/haand-arm-vibrationer_pdf.pdf

Styr på værkstedet
http://www.i-bar.dk/media/2959563/styr-paa-vaerkstedet.pdf

 Andet:

 

Login menu