Breadcrumbs

Køkken – restaurant og café

Køkken, restaurant mv:

AT-materiale:

Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om manuel håndtering
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/brug-af-personlige-vaernemidler-1706.aspx

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx

 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx

 Bekendtgørelse om indretning mv. af maskiner
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-maskiner.aspx

 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx

 AT-vejledninger:

BAR materiale:

Arbejdsmiljø i køkkener
http://casa-analyse.dk/files/arbejdsmiljoeet_kan_smages_i_sovsen.pdf

Personlige værnemidler
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Kultur%20og%20idraetsaktiviteter/bar_teater_web.pdf

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

 Tryg og sikker jobstart 
http://www.i-bar.dk/media/2827489/en_tryg_og_sikker_jobstart_haefte_screen.pdf

Unge
http://www.i-bar.dk/media/2827490/unge_pdf.pdf

 Den jyske håndærkerskole.Til insiration.
http://www.djhhadsten.dk/djhgenerelt/omdjh/virksomhedsgrundlag/sikkerhedogarbejdsmiljoe/

 

Andet:

Login menu