Breadcrumbs

Gartneri, landbrug, skovbrug

Gartneri, landbrug, skovbrug, dambrug:

AT-materiale:

Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om EF-direktiver om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/e/rloi-ef-direktiv-landbrugs-og-skovbrugs-.aspx

Bekendtgørelse om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/forervaern-til-traktorer-519-.aspx

Bekendtgørelse om manuel håndtering
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx

 Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/brug-af-personlige-vaernemidler-1706.aspx

Bekendtgørelse om EF-direktiver om landbrugs- og skovbrugshjultraktorer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/e/rloi-ef-direktiv-landbrugs-og-skovbrugs-.aspx

Bekendtgørelse om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/forervaern-til-traktorer-519-.aspx

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-vibrationer-682.aspx

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx

Bekendtgørelse om indretning mv. af maskiner
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-maskiner.aspx

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx

 AT -Vejledning:

Løft, træk og skub
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-3-1-loeft-traek-og-skub/d-3-1-loeft-traek-skub%20pdf.ashx

 Støj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-6-1-stoej/stoej%20pdf.ashx

 Beskyttelseshjelme
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-7-beskyttelseshjelme/beskyttelseshjelme%20pdf.ashx

Høreværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-2-hoerevaern/hoerevaernpdf.ashx

Værnefodtøj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-6-vaernefodtoej/vaernefodtoej%20pdf.ashx

Øjenværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-8-oejenvaern/oejenvaern%20pdf.ashx

Åndedrætsværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-4-andedraetsvaern/aandedraetsvaern%20pdf.ashx

 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

 BAR materiale:

Anlægsgartner- bliv i faget, en arbejdsmiljø guide http://www.barjordtilbord.dk/Files//Billeder/BARjobo/pdf/Anlaegsgartnere_blev_i_faget_011214.pdf

Guide om arbejdsmiljøarbejde  (generel) organisering, mm
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Arb.miljoearb_paa_smaa_virk_pjece_011214.pdf

APV (jord til bord)
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/apvlandbrug.pdf 
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/apvgartneri.pdf 
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/apvanlgsgartnere.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/apvskovbrug.pdf

Arbejdsmiljø ved reparation og vedligehold af maskiner
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Billeder/BARjobo/pdf/Reparation_og_vedligeholdelse_net_011214.pdf

Unge og arbejde i  jordbruget
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Boern_og_unges_arbejde_pdf2014.pdf

Håndtering af halmballer
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Baller-sep-2012-small.pdf

Højtryksrensere og sikkerhed - vær OBS på restriktioner for unge under 18 år
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Hoejtryksrensning_pjece_net_310311.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Hoejtryksrensning_151112.pdf  (vejledning)

Helkropsvibrationer, der er 3 pjecer, landbrug, skovbrug, anlæggartneri, vælg
http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Branchevejledninger/Helkropsvibrationer-i-landbruget

Hækkeklipper
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Billeder/BARjobo/pdf/hkklip_2014x.pdf

 juletræer og pyntegrønt, Produktion af
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/20081120Juletraer_og_pyntegront_-_udgave_til_nettet_1108.pdf

Høst af kål (manuel)
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Udgivelser/Faktaark_kaal.pdf

Kørsel med frontmonterede  redskaber
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Sikker_koersel_m_frontmont._redskaber_270809.pdf

Lovpligtige eftersyn Husk også lovpligtig eftersyn af sprøjteudstyr inden 2016
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Lovpligtige_eftersyn_150812.pdf

Løft, Tunge (flere materialer)
http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Tunge-Loeft

Plæneklipper, håndskubbet 
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Billeder/BARjobo/pdf/plneklip_2014x.pdf

Sikkerhed i skoven (skovning + sankning)
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Selvskovning_og_sankning_vejledning_221012.pdf

Sikkerhedshåndbøger (gartner, skov-, landbrug, anlægsgartner)
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Filer/BARjobo/Gartneri-og%20planteskoler%2014.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Filer/BARjobo/Skovbruget%2014.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Filer/BARjobo/Landbrug%2014.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files//Filer/BARjobo/Anlægsgartnere%202014.pdf

Støj i landbruget/det grønne
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/stjfolder_a5grund_til_pdf.pdf http://www.stojilandbruget.dk/
http://www.stojidetgronne.dk/

Svejsning, landbrug/anlægsgartneri
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/svejsearbejdeJAU170308.pdf
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/svejsning_vejledning9062008.pdf

Transport i landbruget
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Transport_og_Faerdsel_dec2012_ICF_270213.pdf

Zoonoser (sygdomme overført fra dyr)
http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/zoonoser_20032007.pdf

Vejledning om unge
http://www.i-bar.dk/~/media/Industrien/PDF/PDF%20_%20Branchevejledninger/Unge%202002.pdf

Værnemidler  (flere vejledninger)
http://www.barjordtilbord.dk/Jordbruget/Branchevejledninger/Personlige-vAernemidler

Den jyske håndærkerskole.Til insiration.
http://www.djhhadsten.dk/djhgenerelt/omdjh/virksomhedsgrundlag/sikkerhedogarbejdsmiljoe/

Andet:

Stress
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/Pjece_Stress_og_arb.glade_190609.pdf

 Bevar mig vel - et elektronisk værktøj til Intoduktion af  nye medarbejdere  ( fortrinsvis gartnneri og fødevarer)  
www.bevarmigvel.com

Der er skimmelsvampe i flis!
www.flisogskimmelsvampe.dk

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier  
www.gravidigartneri.dk

Gravid med Job  
www.gravidmedjob.dk

Kræftens bekæmpelse, om sol og solbeskyttelse (forebyggelse ved udendørs arbejde)  
www.skrunedforsolen.dk

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere               
www.jordbruget.dk

Danske Anlægsgartnere
www.danskeanlaegsgartnere.dk

Skov- og Naturstyrelsen
www.skovognatur.dk

Fagligt Fælles Forbund, 3F
www.3f.dk

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord              
www.barjordtilbord.dk

 

Login menu