Breadcrumbs

Metal – smed, mekaniker m.v.

Metal – smed, mekaniker mv.

AT-materiale:

Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om manuel håndtering
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/brug-af-personlige-vaernemidler-1706.aspx

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx

 Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-vibrationer-682.aspx

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx

 Bekendtgørelse om indretning mv. af maskiner
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-maskiner.aspx

 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx

 AT-vejledninger:

Oplæring, instruktion og tilsyn
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/1-7-1-oplaerin-instruktion-tilsyn.aspx 

Instruktion af nyansatte
file:///C:/Users/ba/Downloads/Nyansatte%20pdf.pd

 Løft, træk og skub
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-3-1-loeft-traek-og-skub/d-3-1-loeft-traek-skub%20pdf.ashx

 Støj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-6-1-stoej/stoej%20pdf.ashx

 Beskyttelseshjelme
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-7-beskyttelseshjelme/beskyttelseshjelme%20pdf.ashx

 Høreværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-2-hoerevaern/hoerevaernpdf.ashx

 Værnefodtøj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-6-vaernefodtoej/vaernefodtoej%20pdf.ashx

 Øjenværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-8-oejenvaern/oejenvaern%20pdf.ashx

 Åndedrætsværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-4-andedraetsvaern/aandedraetsvaern%20pdf.ashx

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

 Ulykker med maskiner og produktionsanlæg

BAR-materiale:

Vejledning om unge
http://www.i-bar.dk/~/media/Industrien/PDF/PDF%20_%20Branchevejledninger/Unge%202002.pdf

 Den jyske håndærkerskole.Til insiration.
http://www.djhhadsten.dk/djhgenerelt/omdjh/virksomhedsgrundlag/sikkerhedogarbejdsmiljoe/

 Kemi på autoværkstedet, trin for trin mm
http://www.i-bar.dk/~/media/I-bar.dk/Pdf_materialer/Kemi_vaerkstedet/Kemi_vejledning_final_low.pdf
http://www.i-bar.dk/media/2827541/stoffe_materialer_pdf.pdf

Gravide i autolakererbranchen
http://www.i-bar.dk/~/media/Industrien/PDF/PDF%20%20%20Auto/I%20BAR_vejledning_gravide_t.pdf

 Styr på værkstedet
http://www.i-bar.dk/~/media/Industrien/2_Branchevejledninger/Styr%20på%20værkstedet/Styrpaavaerkstedet_lille.pdf

Ventilation, støj og værnemidler
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/nu-skal-du-hoere-hoereproblemer
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/procesventilation
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/hoerevaern
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/akustik
http://www.i-bar.dk/media/2827506/brug-af-personlige-vaernemidler_pdf.pdf

 Maskiner mm
http://www.i-bar.dk/media/2827517/arbejdsmiljoe-ved-svejsning_pdf.pdf
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/lovpligtige-eftersyn-af-maskiner-og-vaerktoejer
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/elektrisk-haandvaerktoej

http://www.i-bar.dk/vejledningermm/maskiner
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/vinkelslibere
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/sikring-af-maskiner-gode-loesninger
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/risikovurdering
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/lovpligtige-eftersyn-af-maskiner-og-vaerktoejer

Andet:
http://www.i-bar.dk/media/2827542/svejsning-og-nitroese-gasser_pdfg.pdf
http://www.i-bar.dk/media/3041264/mangan.pdf

http://www.i-bar.dk/media/2827537/sikker-haandtering-af-affald_pdf.pdf
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/metalaffedtning

 

 

 

Login menu