Breadcrumbs

Sejlads - søfart, fiskeri

Søfart & fiskeri

AT-materiale:
Bekendtgørelser:

Regler for arbejde på fartøj med tank for olie m.v.
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/r/rloia-regler-for-arb-pa-fartoj-med-tank-.aspx

Bekendtgørelse om regulativ for lastning og losning af skibe
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/r/rloia-regulativ-for-lastning-skibe-181.aspx

Bekendtgørelse om manuel håndtering
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx

 Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/brug-af-personlige-vaernemidler-1706.aspx

Regler for arbejde på fartøj med tank for olie m.v.
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/r/rloia-regler-for-arb-pa-fartoj-med-tank-.aspx

 Bekendtgørelse om regulativ for lastning og losning af skibe
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/r/rloia-regulativ-for-lastning-skibe-181.aspx

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx

Bekendtgørelse om indretning mv. af maskiner
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-maskiner.aspx

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx

AT -Vejledning:

Løft, træk og skub
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-3-1-loeft-traek-og-skub/d-3-1-loeft-traek-skub%20pdf.ashx

Støj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-6-1-stoej/stoej%20pdf.ashx

 Beskyttelseshjelme
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-7-beskyttelseshjelme/beskyttelseshjelme%20pdf.ashx

 Høreværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-2-hoerevaern/hoerevaernpdf.ashx

Værnefodtøj
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-6-vaernefodtoej/vaernefodtoej%20pdf.ashx

Øjenværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-8-oejenvaern/oejenvaern%20pdf.ashx

Åndedrætsværn
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-5-4-andedraetsvaern/aandedraetsvaern%20pdf.ashx

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

 BAR materiale:

Vejledning om unge
http://www.i-bar.dk/media/2827490/unge_pdf.pdf 

Tryg og sikker jobstart
http://www.i-bar.dk/media/2827489/en_tryg_og_sikker_jobstart_haefte_screen.pdf 

instruktion oplæring og tilsyn
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/instruktion,-oplaering-og-tilsynhttp://www.i-bar.dk/media/2827500/introduktion_instruktion_oplaering_tilsyn_pdf.pdf

 

Andet:

Vejledning, regler og sikkerhedsinstruks findes her
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/SkolerInstitutioner/Sider/default.aspx

Login menu