Breadcrumbs

Social og sundhed (SOSU), pædagogiske fag

På denne side findes oplysninger vedrørende arbejdsmiljø der er af relevans for 

Social & sundhed, pædagogiske fag:

AT-materiale:

Bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om manuel håndtering
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx

 Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/brug-af-personlige-vaernemidler-1706.aspx

Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx

 Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx

 AT -Vejledning:

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-3-3-forflytning-og-loeft/forflytning-loeft%20pdf.ashx

 Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/d-vejledninger/d-4-3-vold-ifm-arbejdets-udfoerelse/d43voldpdf.ashx

 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/04-regler/05-at-vejledninger/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-m/c-0-11-arbejdspladsbrugsanvisning-for-stoffer-og-materialer%20pdf.ashx

 BAR materiale:

Ergonomi og daginstitutioner
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/paedagogisk_arbejde/paedagogik/laddogbarnet

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/ergonomi_paa_din_arbejdsplads/forflytning/forflytningspyramide-_-daginstitution

Tryg og sikker jobstart
http://www.i-bar.dk/media/2827489/en_tryg_og_sikker_jobstart_haefte_screen.pdf

unge
http://www.i-bar.dk/media/2827490/unge_pdf.pdf

instruktion oplæring og tilsyn
http://www.i-bar.dk/vejledningermm/instruktion,-oplaering-og-tilsyn
http://www.i-bar.dk/media/2827500/introduktion_instruktion_oplaering_tilsyn_pdf.pdf

 Den jyske håndærkerskole.Til insiration.
http://www.djhhadsten.dk/djhgenerelt/omdjh/virksomhedsgrundlag/sikkerhedogarbejdsmiljoe/

Andet:

 

Login menu