Menu

FGU

Udgivet: Mandag, 14. august 2017

Aftaler og Lovgrundlag
• Lov om forberedende grunduddannelse klik her
• Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse klik her
• Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. klik her
• Lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser. klik her


Spørgsmål & Svar

Spørgsmål og svar - Nov. nr. 1
Spørgsmål og svar - Dec. nr. 2
Spørgsmål og svar - sept. nr. 3

 

 

ARKIV

Høringsvar
Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. forslag til lov om forberedende grunduddannelse
Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (kommunal indsats for unge under 25 år)


Div materialer fra PSF
FGU - Om uddannelsen og etableringsprocessen


Div materialer fra UVM mv

Aftale om bedre veje til uddannelse og job 13. oktober
Aftale om bedre veje til uddannelse og job oktober 2017 (UVM præsentation)

Tidsplanen for implementeringen af FGU

PSF - orienteringer mv. om FGU
Materialer fra PSF’s stormøde 23.10
Info nr. 1 - 29.10 - Etablering af institutioner og skoler
Info nr. 2 - 30.10 - Aftalen får tilslutning fra Enhedslisten og Alternativet
Info nr. 3 - 31.10 - Inddragelse i processen og PSF’s fokus & indsatser fremadrettet
Info nr. 4 - 21.12 - Om læreplans- og fagbilagsarbejdet samt PSF’s indstilling til arbejdsgruppe
Info nr. 5 - 21.12 - Internt arbejde mhp. at kvalificere FGU
Info nr. 6 - 10.01 - Etableringsproccen og KKR
Info nr. 7 - 17.01 - UVM's materialer om elevgrundlag mv.
Bilag til info 7:
· Brev til kommunerne om opstart af lokal proces
· Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner
· Landkort over institutioner VUC og produktionsskoler
· Transportafstandens betydning for placering af FGU-skoler
Info nr. 8 - 08.03 - Høringsprocessen
Info nr. 9 - om lovprocessen
Bilag til info 9:
Et godt lovgrundlag for EGU og den kommunale ungeindsats

 

 

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00