Menu

Orientering nr. 3

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

Vedrørende Kombineret Ungdomsuddannelse.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort en oversigt over godkendte institutionssamarbejder i 18 af de 20 udbudsområder (de resterende to er fortsat under behandling). Oversigten og UVM's meddelelse herom kan findes på følgende link: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2015/Jan/150126-Kombineret-ungdomsuddannelse-rulles-ud-i-hele-landet.

I de fleste udbudsområder kommer produktionsskolerne til at spille en markant rolle i den kombinerede ungdomsuddannelse, og fra Produktionsskoleforeningen skal lyde et tillykke til de af jer, der har fået godkendt ansøgning! Nu står næste etape for døren, og for Produktionsskoleforeningens vedkommende er det konkret KUU-udvalgsarbejdet og KUU-tovholdernetværket, der for begges vedkommende skydes i gang allerede d. 5. februar.

I den forbindelse bedes I bemærke følgende:

· I godkendelsesbrevet, som blev givet ifm. godkendelse af KUU-udbud på mødet i Undervisningsministeriet i dag , stod noteret forskellige områder, som man som institutionssamarbejde skal forholde sig til inden d. 1. maj. PSF vil opfordre jer til at sende godkendelsesbrevet til os, således at vi i det kommende arbejde med udvalgsarbejde og tovholdernetværk kan kvalificere videndeling og fælles indsats hvor det giver mening. Der er fx flere udbud, der har fået samme 'hjemmeopgaver', og der kunne man givetvis få gavn af sparring og videndeling.

Send gerne snarligt til konsulent Michael Bjergsø (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.), idet vi så kan nå at forholde os til det inden møderne d. 5/2.

· HUSK Indstilling til KUU Udvalg senest 1. februar (jf. mail af 24/11); vi har allerede modtaget en del, men hermed en reminder... Kort herefter sammensættes udvalget, og udvalgets medlemmer mødes 5. februar kl. 9.30-12 i København (sted og dagsorden meldes ud sammen med udvalgets sammensætning).

· HUSK KUU tovholdernetværk mødes første gang 5. februar kl. 13-15 i København (jf. mail af 24/11). Sted og dagsorden meldes ud senest ifm. udmeldinger omkring KUU-udvalget.

Spørgsmål, kommentarer mv. omkring ovst. og Produktionsskoleforeningens videre arbejde med KUU er velkomne!

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00