Menu

Orientering nr. 13

Udgivet: Mandag, 28. september 2015

PSF har igennem længere tid talt med Undervisningsministeriet om at få ændret udslusningskategorierne fra produktionsskolerne, fordi vi mener, at de eksisterende er utidssvarende. Et helt aktuelt problem har vist sig i forbindelse med Kombineret ungdomsuddannelse, hvor der slet ikke findes en kategori.

Ministeriet er enige med os i, at udslusningskategorierne bør ændres, men de ændringsforslag PSF har fremsat er så omfattende, at det ikke kan nås i indeværende år, men ministeriet indgår i en nærmere dialog med PSF herom. Med hensyn til Kombineret ungdomsuddannelse har ministeriet beslutte at oprette en ny kategori (kategori 17=KUU), når skolerne skal indberette næste gang. Dette vil blive opdateret i den indholdsmæssige vejledning, som sendes ud med mailen, hvor ministeriet beder institutionerne om at indberette.

Efter Regeringens udmelding omkring besparelserne på undervisnings/uddannelsesområdet på 2 % årligt de næste 4 år, arbejder PSF på at mødes med forskellige partiers finansordførere, for at drøfte disse besparelser og hvad til vil betyde for produktionsskolesektoren. Alle eksperter melder jo klart ud, at disse besparelser især rammer de svageste elever i at gennemføre ønskede uddannelser.

Vi vil i den forbindelse gerne bede skolerne om at invitere de lokale Folketingsmedlemmer ud til jer på skolerne, så de i praksis kan se og høre om produktionsskolernes arbejde for og med de unge.

PSF arbejder ligeledes hårdt på at produktionsskolerne får mulighed for at forestå og afvikle den centralt stillede prøve i dansk og matematik, som kan give elever, der ikke lever op til karakterkravene, mulighed for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. For de unge, der ikke lever op til karakterkravet, vil en del af det målrettede forløb handle om at opkvalificeres i dansk og matematik med henblik på at bestå den centralt stillede prøve. Derfor er optagelses-prøverne et område, som Produktionsskoleforeningen har en stor interesse i, og som vi ser tæt knyttet til vores målrettede forløb. Det gør vi af flere grunde:

· Når en deltager, som ikke imødekommer adgangskravene til erhvervsskolen, er i et målrettet forløb på produktionsskolen, vil en del af forløbet bestå i værkstedsintegreret undervisning i dansk og matematik. En optagelsesprøve vil således være en naturlig afslutning og dokumentation af det arbejde, der er gjort i det målrettede forløb på produktionsskolen.

· Produktionsskolerne står for en anden vej til uddannelse. Vi lægger stor vægt på høj faglighed og kvalitet, men vores pædagogiske tilgang er, at dette skal ske via en praktisk vej, således at produktionsskolerne kan løfte netop de unge, der ikke profiterer af traditionel boglig undervisning. At muliggøre at den centralt stillede prøve kan tages på produktionsskolerne vil være en styrkelse af den anden og praktiske vej til uddannelse.

· Et af problemerne med afviklingen af prøverne hen over sommeren har været, at en stor del af de unge ikke er mødt op til prøven. For så vidt prøven afvikles som en naturlig afslutning på et målrettet forløb og på den produktionsskole, som ansøgeren går på, er det realistisk at forvente en langt større deltagelsesgrad til prøverne.

· Det vil ikke røre ved erhvervsskolernes/SOSU-skolernes ret til at vurdere, om en elev kan optages på deres skole. Dette kan de fortsat gøre i præcis samme omfang ved den efterfølgende samtale, som også er en del af vurderingen. Tværtimod må det forventes at lette byrden for erhvervsskolerne/SOSU-skolerne, i og med en markant del af prøverne finder sted på produktionsskolerne.

· I mange år har der været et naturligt samarbejdsfelt mellem produktionsskolerne og erhvervsuddannelserne, og dette samarbejde er kun blevet endnu tættere i medfør af den ny reform. For Produktionsskoleforeningen at se vil muligheden for at kunne aflægge den centralt stillede prøve kun være et naturligt samarbejdsområde ved siden af samarbejdet om kombinationsforløb og overgang mellem produktionsskole og erhvervsskole i det hele taget.

På REU's sidste møde var bekendtgørelsen om den centralt stillede prøve på dagsordenen, og PSF's forslag fik stor opbakning fra arbejdsmarkedets parter samt Danske erhvervsskoler. Ministeriet var dog af den overbevisning, at det krævede en lovændring. PSF arbejder videre på det politiske plan med denne sag, og er i øjeblikket ved at aftale møder med partiernes uddannelsesordfører. PSF har allerede truffet aftale med Anni Mathiesen(V), og Annette Lind(S), og vi arbejder på at mødes med DF.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00