Menu

Orientering nr. 16

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

Produktionsskoleprojektet (PSP) udløber ved årsskiftet, og det afføder en række spørgsmål, særligt omkring den screening som er udviklet i løbet af projektet.

Screeningen er nu tilgængelig for alle produktionsskoler, og over 70 produktionsskoler har været på kursus i screeningen, og langt de fleste af dem er også kommet i gang med at anvende screeningen. Det er godt, og i Produktionsskoleforeningen arbejder vi for at screeningen også efter projektudløb skal være tilgængelig for skolerne, samt at der er rammer for at vedligeholde screeningen såvel teknisk som pædagogisk, således at dens store anvendelighed ift. lige præcis produktionsskolen og vores målgruppe fastholdes. Hvordan det præcist kommer til at lande er ikke pt. afgjort, men vi mener, at det både er mest hensigtsmæssigt og også sandsynligt, at screeningen fremefter kommer til at blive 'hostet' af PSF. Udover dette drøfter vi med PSP, hvordan ekspertisen der er oparbejdet i projektet kan fastholdes – konkret håber vi fortsat at kunne trække på Rasmus Hasselbalch, men ser også på mulighederne for at supplere med en 'superbruger-gruppe', med henblik på dels at styrke spredning af viden og ekspertise til flere, dels at aflaste enkeltpersoner. Det er spændende, og vi er i PSF optimistiske omkring screeningens fortsatte tilgængelighed og anvendelighedfor produktionsskolerne.

Vi vil orientere jer, når der er nyt om dette.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00