Menu

Orientering nr. 17

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

naked asian chat I forbindelse med finanslovsforhandlingerne indgik Regeringen og en række partier aftale om et løft til erhvervsuddannelserne i 2016:

http://www.openmind-tech.com/de.html/?CLICKWIN=giveaway-now&659=ce Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016

source Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre et ekstraordinært løft af erhvervsuddannelserne i 2016 med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Der afsættes derfor en pulje på i alt 150 mio. kr. i 2016 til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne.

iphone 6s + raten Midlerne fordeles efter aktivitet.

http://www.museedelagrandeguerre.eu/?WEBCAMS=sex-chat-porno Aftaleparterne noterer sig, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil følge udmøntningen af omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelserne, herunder på skoler uden for de større byer og i landdistrikterne.

go to link Da produktionsskolerne ikke er nævnt i denne aftale, selvom skolerne har en central rolle i forbindelse med implementeringen af EUD reformen, kontaktede PSF en række politikere fra Socialdemokratiet. De kunne ikke umiddelbart redegøre for hvordan aktivitetspuljen skal udmøntes.

http://marquisbroadcast.com/?WEBCAMS-HERE=porn-sites-that-take-paypal&f3d=77 PSF vil derfor i dag henvende sig til finansordførerne samt uddannelsesordførerne, for at opfordre dem til at produktionsskolerne bør indtænkes i udmøntningen af det løft man vil give erhvervsskolerne i forbindelse med implementeringen af reformen.

 

best indian sex sites Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00