Menu

Orientering nr. 17

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne indgik Regeringen og en række partier aftale om et løft til erhvervsuddannelserne i 2016:

Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre et ekstraordinært løft af erhvervsuddannelserne i 2016 med henblik på at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Der afsættes derfor en pulje på i alt 150 mio. kr. i 2016 til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne.

Midlerne fordeles efter aktivitet.

Aftaleparterne noterer sig, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling vil følge udmøntningen af omprioriteringsbidraget på ungdomsuddannelserne, herunder på skoler uden for de større byer og i landdistrikterne.

Da produktionsskolerne ikke er nævnt i denne aftale, selvom skolerne har en central rolle i forbindelse med implementeringen af EUD reformen, kontaktede PSF en række politikere fra Socialdemokratiet. De kunne ikke umiddelbart redegøre for hvordan aktivitetspuljen skal udmøntes.

PSF vil derfor i dag henvende sig til finansordførerne samt uddannelsesordførerne, for at opfordre dem til at produktionsskolerne bør indtænkes i udmøntningen af det løft man vil give erhvervsskolerne i forbindelse med implementeringen af reformen.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00