Menu

Orientering nr. 19

Udgivet: Onsdag, 18. november 2015

I forbindelse med de forestående besparelser, der som en grønthøster farer henover hele uddannelsessektoren, udsender Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling "belejligt" en rapport om, hvordan produktionsskolesektoren igennem en række effektiviseringstiltag kan finde de midler, der tages fra sektoren igennem omprioriteringsbidraget.

Rapportens forslag og konklusioner bygger på det materiale BDO har indsamlet igennem en survey undersøgelse hvor 70 ud af 83 produktionsskoler deltog, casestudier på 15 produktionsskoler samt regnskabstal fra 2013, udslusningsdata fra UVM og datakilder fra Dansk statistik.

Rapporten kan findes på følgende link:

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00