Menu

Orientering nr. 1 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 19. januar 2016

I den politiske proces omkring momssagen, har PSF haft god støtte fra Jesper Petersen (S) og Mattias Tesfaye (S). De har presset på overfor skatteministeren, og dermed været medvirkende til at Styresignalets ikrafttrædelsestidspunkt er udskudt med et halvt år (som vi orienterede om kort tid før jul).

Jesper Petersen og Mattias Tesfaye har ligeledes stillet spørgsmål til ministeren angående de økonomiske konsekvenser for erhvervsskolerne og produktionsskolerne, hvis styresignalet træder i kraft. Det har Ministeren nu svaret på (se vedhæftede). Jesper Petersen har ligeledes i en mail til foreningen udtrykt klare forhåbninger om at deres forhandlinger med skatteministeren vil ende med at styresignalet ikke træder i kraft.

PwC (PricewaterhouseCoopers) har også beskæftiget sig med momssagen og har bragt et andet fokus ind i sagen omkring lønsumsafgifter (se link). De er i øvrigt sikre på, at hvis styresignalet træder i kraft, får det først virkning fra januar 2017.

Svar BUU

 

 

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00