Menu

Orientering nr. 5-2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF er blevet kontaktet af 2 produktionsskoler, der har haft kontrolbesøg af SKAT i forhold til indberetning og afregning af moms og A-skat. Begge skoler har fået reguleret deres moms og energiafgifter i størrelsesordenen 300.000 – 500.000,.kr.

 Vi vil gerne undersøge om der er andre produktionsskoler der har verserende sager med SKAT omkring følgende forhold:

· Skolens indtægter

· Skolens beregning af momsfradragsprocent

· Skolen har fratrukket fuld eller delvis moms af ikke fradragsberettigede udgifter

· Skolen har fratrukket fuld moms af delvis fradragsberettigede udgifter

· Skolens salg af kost til personalet

Den største del af reguleringen handler om, hvordan skolerne beregner deres momsfradragsprocent. Og på begge skolerne er indtægter omkring EGU, PBE der især er faldet SKAT for brystet.

Hvis din skole har en lignende sag både verserende og afsluttet vil PSF gerne se sagens dokumenter, for at undersøge om, der basis for at rejse en mere principiel sag ved landskatteretten.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00