Menu

Orientering nr. 6 - 2016

Udgivet: Fredag, 18. marts 2016

PSF har nu færdiggjort omkostningsanalysen af produktionsskolernes udgifter til revision, og der er tydeligvis et stort potentiale for besparelser for rigtig mange produktionsskoler. Men alt dette kan I læse mere om i vedhæftede notat.

Vi fremsender ligeledes et notat om flygtninge og asylansøgere på produktionsskolerne, som flere skoler har efterspurgt.
Orientering om optagelse af unge udlændinge med flygtningebaggrund på produktionsskolerne

Undersøgelse af produktionsskolernes revisionsudgifter

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00