Menu

Orientering nr. 8 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Orientering vedr. målgruppebeskrivelse / -afgrænsning

PSF har tidligere orienteret om den fælles proces, som vi har haft med UU Danmark, omkring en rammende målgruppeafgrænsning/-beskrivelse for hhv. produktionsskole, EGU, KUU og STU. Arbejdet er afsluttet for denne omgang, og derfor udsendes nu den ’officielle’ målgruppeafgrænsning. UU Danmark har sendt den samme ’officielle’ målgruppeafgrænsning til alle UU-centre i landet, og det betyder, at denne afløser, hvad der rundt omkring måtte være af tidligere versioner.

Se målgruppeafgrænsningen her

Derudover er vedhæftet et følgebrev, der kort redegør for proces bag og formål med målgruppeafgrænsningen. Tanken hermed er, at I kan tilrette følgebrevet jeres lokale kontekst samt tilføje jeres kontaktinfo mv. og sende det med målgruppeafgrænsningen til fx Jobcenter samt øvrige samarbejdspartnere.

Endelig skal – til inspiration – nævnes, at man nogle steder har vedlagt en kort beskrivelse af uddannelserne, således at fx en sagsbehandler kan forholde sig til ikke alene en skitse af målgruppen, men også kan få en fornemmelse af, hvad fx EGU er over for KUU eller over for produktionsskole.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00