Menu

Orientering nr. 10 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har nu afsluttet sine tilsyn for 2015, og har udsendt tilsynsrapport.

Der er ligeledes udarbejdet tilsynsplan for 2016-17, og begge rapporter kan findes på følgende links: klik her

Der blev ført følgende typer af tilsyn med produktionsskolerne i 2015:

Risikobaseret tilsyn med fokus på:
· Udslusning til uddannelse
· Udslusning til arbejdsmarkedet

Enkeltsagstilsyn med fokus på:
· Skolernes uafhængighed
· Rejser og ekskursioner

Yderligere tilsyn med fokus på:
· Virksomhedsskoler

Der er planlagt følgende tilsyn med produktionsskolerne i 2016:

Temabaseret tilsyn med fokus på:
· Demokrati og medborgerskab
· Udslusningsstrategi

Hvis man gerne vil se en uddybning af rapporteringen for 2015 og planen for 2016 på produktionsskoleområdet, er de vedhæftet denne orientering.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00