Menu

Orientering nr. 6 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

Lige før sommerferien bad PSF skolerne om at vente med at svare UVM på den udsendte ansøgning om kompensation for reduceret momsgodtgørelse som følge af ændret styresignal fra SKAT. PSF var af den opfattelse, at de udsendte skemaer var behæftet med en række fejl, som ikke ville give et retvisende billede af den momskompensation skolerne skulle modtage fra UVM.

UVM har nu rettet skemaerne og udsendt nyt skemamateriale til jer den 13. juli, hvor de har rettet de fejl PSF pegede på. Vi vil derfor bede jer om at udfylde skemaerne og returnere dem til UVM. Svarfristen er den 18. august, men et par skoler har allerede spurgt om udsættelse, da det endelige materiale er kommet senere ud. Jeg kontaktet UVM herom, men har endnu ikke modtaget svar, så indtil videre er svarfristen 18. august. Hvis UVM er indforstået med en udsættelse, vil I straks blive orienteret herom.

Da undersøgelsen bygger på 2016-tal, vil de skoler som har haft store bygge- og anlægsinvesteringer i 2017 ikke blive kompenseret for dette. Jeg har tidligere diskuteret dette med UVM, og de har bedt skoler i denne situation tage direkte kontakt med UVM om dette forhold. Det vil sige, at alle produktionsskoler udfylder og indsender de modtagne skemaer af 13. juli 2017 samt skoler med store bygge- og anlægsinvesteringer i 2017 yderligere tager direkte kontakt til UVM herom.

Hvis I ude på skolerne skulle have spørgsmål til det udsendte materiale, må I gerne sende spørgsmålene skriftligt til PSF. Vi vil så oprette en spørgsmål/svar på vores hjemmeside om momskompensationen for 2017.

Da der i første omgang er tale om et engangsbeløb afsat til at dække skolernes merudgifter i 2017, ved vi endnu ikke hvordan momskompensationsordningen bliver fremadrettet, men PSF vil følge udviklingen meget tæt, og forsøge at sikre en kompensationsordning, som vi kender den eksempelvis fra erhvervsskoleområdet.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00