Menu

Orientering nr. 7 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

10.08
PSF kommende indsatsområder for efteråret 2017

For det første, drejer det sig om momssagen, hvor I allerede har modtaget separat orientering om UVM’s tiltag i forhold til en forventet momskompensation for 2017. i PSF vil vi følge denne sag meget nøje, for at sikre en så optimal ordning som overhovedet muligt. PSF har jo indtil nu opfordret skolerne til at følge de samme principper for momsregnskab som hidtil, da vi endnu ikke med sikkerhed har set på skrift, at vi skulle være omfattet af styresignalet. Også denne del følger vi tæt op på med kontakt til skatteministeriet. Vi ved også at erhvervsskolerne har rejst sagen i Landsskatteretten, så der allerede her er juridisk aktivitet. Når PSF ved noget med sikkerhed på dette område, vil vi naturligvis ile med at orientere skolerne om hvad der sker.

For det andet, har vi forhandlingerne om FGU og produktionsskolernes overgang hertil. Der er ikke sket noget på området i sommerferien, men vi forventer at forhandlingerne genoptages i løbet af uge 34. PSF følger den overordnede strategi med at kæmpe for følgende hovedpunkter:

1. Vi skal styrke den praktiske vej til uddannelse

2. Statsligt selveje med kommunal medfinansiering og kommunalt myndighedsansvar

3. Decentralisering og nærhed frem for centralisering – byg det op nedefra!

4. En mere fleksibel tidsramme: Kommunen skal kunne dispensere

5. Forringelsen på skoleydelsen skal føres tilbage

PSF vil løbende igennem forhandlingerne orientere og involvere skolerne om og i dette arbejde. Vi vil i nær fremtid udsende bredere orientering om denne indsats.

For det tredje, skyder PSF snart en større indsats om skoleydelsen i gang, som optakt til finanslovsforslag og forhandlingerne herom. Her for vi meget brug for skolernes hjælp,

Så også på dette område vil i løbende modtage orientering herfra om de initiativer vi ønsker jeres hjælp til. I forbindelse med dette initiativ vil der også blive sat fokus på det stærkt vigende optag af elever på produktionsskolerne. På dette område vil der blive iværksat følgende overordnede initiativer:

· Kampagne

· Undersøgelser

· Løbende orientering fra PSF

Håber at I alle er kommet godt i gang efter sommerferien, og klar til efterårets politiske kampe.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00