Menu

Orientering nr. 8 - 2017

Udgivet: Torsdag, 17. august 2017

Produktionsskolerne bløder!
Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne
Produktionsskoleforeningen opfordrer politikerne til i den kommende finanslov at tilbageføre produktionsskoleydelsen til 2016-niveauet.

Produktionsskolerne bløder!

Notat på konsekvenser af nedsættelsen af skoleydelse for produktionsskoleelever

Notat om aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne 1. halvår 2017

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00