Menu

Orientering nr. 14 -2017

Udgivet: Tirsdag, 12. december 2017

Orientering om skoleydelsen i medfør af FL18

Det var en kortfattet meddelelse I fik i fredags – dog indeholdende det væsentlige: At skoleydelsen hæves ifm. FL18J

Herunder et par uddybende informationer:

Som sagt står i FL18, at ”Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at hæve produktionsskoleydelsen til niveauet for den kommende skoleydelse for ikke-forsørgere på den forberedende grunduddannelse”.

Der referes altså til FGU-aftalen, og i den står følgende om forsørgelsesniveauet: ”Aftalepartierne er enige om, at ydelsen til elever på 18 år og derover er på 2.631 kr. per måned til hjemmeboende og på 6.106 kr. per måned til udeboende (2017-niveauer) svarende til niveauerne for satserne til uddannelseshjælp til uddannelsesparate. Aftalepartierne er enige om, at ydelsen til elever under 18 år er 1.516 kr. per måned (2017-niveau) svarende til niveauet for produktionsskoleydelsen til elever under 18 år.”

Summa summarum - satserne ser ud som følger (BEMÆRK: det er 2017-niveau, dvs. vi kender ikke de justerede beløb for 2018 – de forventes at fremgå af takstkataloget, som kommer ifm. den endelige vedtagelse af finansloven, og det vil vi selvfølgelig orientere om):

Ø Under 18 år: 1.516 kr.

Ø Over 18 år, hjemmeboende: 2.631 kr.

Ø Over 18 år, udeboende: 6.106 kr.

Derudover følgende bemærkninger:

Ændringen gælder fra d. 1/1 2018, og den gælder alle, der får skoleydelse – dvs. uanset om deltageren er optaget på skolen i nov. ’17 eller feb. ’18.

Bemærk: Der er en risiko for, at man fra ministeriets side ikke når at blive klar ift. at udbetale den højere skoleydelse pr. 1/1, fordi finansloven er blevet så forsinket. I så fald fortsætter den gamle og lavere takst, indtil det er på plads, hvorefter deltagerne får differencen med tilbagevirkende kraft. Altså – de skal nok få deres penge. Det er jo noget bøvlet, og vi er ved at undersøge, om man som skole må lægge ud, såfremt det sker (vi afventer svar og vil holde jer orienteret).

Nogle af jer spørger til, om man nu kan være HELT sikker på, at det bliver vedtaget. Der er jo noget med en skattereform, udlændingestramninger osv. der skal falde på plads inden jul.

MEN: Regeringen og DF har meldt ud, at de har indgået aftale om en finanslov. Ophæves den aftale, så er det selvfølgelig en ny situation – der for det første er (trods alt) usandsynlig, og for det andet ikke ændrer på at der er flertal blandt Folketingets partier for at hæve skoleydelsen. Kort sagt: Der er intet i denne verden, der er sikkert, men der er indgået aftale om finanslov. Det er det, vi må og skal forholde os til og regne med.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00