Menu

Orientering nr. 16 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

PSF bliver i øjeblikket kontaktet af en del skoler, der er blevet kontaktet i forbindelse med en undersøgelse omkring MKF (meritgivende kombinationsforløb). Skolerne er blevet kontakte af Epinion på vegne af ministeriet angående tilladelse til at gennemføre datatræk på kombinationsforløbende.

Læs mere...

Orientering nr. 15 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

STUK udsendte før sommerferien nye udslusningskategorier, som produktionsskolerne fremadrettet skal benytte i forbindelse med udslusning af elever. En del skoler har efterspurgt information om, hvad de nye udslusningskategorier dækker over.

Læs mere...

Orientering nr. 14 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

Hermed lidt orientering fra PSF på to forskellige områder med stor betydning for produktionsskolerne. Det drejer sig om:

· Momssagen
· Optagelse af lån i realkreditinstitutter

Læs mere...

Orientering nr. 13 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

Produktionsskolerne skal i indeværende år eller senest i 2017 have fornyet deres dispensationer til maskiner på skolens værksteder. De første produktionsskoler har allerede nu fået behandlet deres dispensationsansøgninger, og i den forbindelse fået afslag på en række maskiner. Disse afslag følger det afslag vi fik på en ankesag Giv Agt kørte for Østfyns produktionsskole.

Læs mere...

Orientering nr. 12 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

PSF bliver jævnligt spurgt om der vil være mulighed for at generere fællesindkøb for produktionsskolerne, så der kan opnås fordelagtige priser. Med den opgaveportefølje sekretariatet har i dag, er det vanskeligt at afsætte tid til at undersøge markedet ordentligt, og som udgangspunkt er det en opgave PSF derfor ikke aktivt forsøger at løse. Men vi får alligevel en række tilbud fra firmaer, der godt vil indgå aftaler med foreningen, som måske kan være interessante for produktionsskolerne.

Læs mere...

Orientering nr. 11 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Produktionsskolerne bliver i øjeblikket undersøgt på kryds og tværs. Den undersøgelse i mærker mest til ude på skolerne i øjeblikket, er den undersøgelse Deloitte fortager. En undersøgelse der både gennemfører registeranalyser, kvantitative spørgeskemaundersøgelse, hvor elever spørges om deres oplevelser af produktionsskoleforløbet samt mere kvalitative interviews med forstandere samt elever.

Læs mere...

Orientering nr. 10 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har nu afsluttet sine tilsyn for 2015, og har udsendt tilsynsrapport.

Læs mere...

Orientering nr. 9 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Produktionsskolerne har indenfor det sidste stykke tid modtaget et anmodning fra Deloitte angående undersøgelsen af produktionsskoleområdet. De beder om at få fraværsoplysninger på cpr.nr. tilbage fra 2009 og frem til i dag. Mange skoler har reageret på dette, og oplyst både PSF og Deloitte om at det vil kræve et enormt arbejde at fremskaffe disse data.

Læs mere...

Orientering nr. 8 - 2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Orientering vedr. målgruppebeskrivelse / -afgrænsning

PSF har tidligere orienteret om den fælles proces, som vi har haft med UU Danmark, omkring en rammende målgruppeafgrænsning/-beskrivelse for hhv. produktionsskole, EGU, KUU og STU. Arbejdet er afsluttet for denne omgang, og derfor udsendes nu den ’officielle’ målgruppeafgrænsning. UU Danmark har sendt den samme ’officielle’ målgruppeafgrænsning til alle UU-centre i landet, og det betyder, at denne afløser, hvad der rundt omkring måtte være af tidligere versioner.

Læs mere...

Orientering nr. 7-2016

Udgivet: Torsdag, 19. maj 2016

Orientering vedr. PBE

Det kan nu igen lade sig gøre at tilrettelægge serviceassistent-uddannelsen som PBE-uddannelse!

En uheldig konsekvens af EUD-reformen var, at serviceassistent ikke længere kunne tilrettelægges med grundlæggende praktisk oplæring – og dermed altså heller ikke kunne laves som PBE. Serviceassistent-uddannelsen har ellers været en forholdsvis udbredt PBE-uddannelse, og derfor har vi i PSF arbejdet for at få ændret reformens ændring på dette område. Vi har bl.a. været i kontakt med Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, og bredt har man været ærgerlig over ændringen, fordi det faktisk ikke var hensigten at ramme PBE.

Derfor er det en rigtig god nyhed, at bekendtgørelsen for uddannelsen er ændret til fordel for PBE, og dermed lader det sig altså igen gøre at tilrettelægge serviceassistent-uddannelsen som PBE-uddannelse!

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00