Menu

Produktionsskoleforeningens bestyrelse

Produktionsskoleforeningens bestyrelseFormand:
• Lennart Damsbo-Andersen • Bestyrelsesmedlem MultiCenter Syd • 5485 1155

Næstformand:
• Forstander Ole Lindved Sværke, Produktionsskolen PFFU • 3038 7700

Bestyrelsen:
• Forstander André Gremaud, Odder Produktionsskolen
• Forstander Tina Østergaard, Multicenter Syd
• Bestyrelsesmedlem Anne Knudsen, Slagelse produktionsskole
• Medarbejder Michael Krøll Eriksen, Brøndby Produktionshøjskole
• Medarbejder, Helene Nielsen, Grindsted Produktionshøjskole
• Medarbejder Søren Jans, Produktionsskolen KUBA
• Medarbejder, Tina Jul, Ålborg Produktionsskole

 

Suppleanter:
• Bestyrelsesmedlem Niels Chr. Nielsen, Sydfyns ErhvervsForskole
• Forstander - vakant
• Medarbejder - Vakant

Bestyrelsens sammensætning:
• Bestyrelsen består af 9 medlemmer hvortil der vælges 3 suppleanter
• Formand og næstformand vælges på generalforsamlingen for en periode på to år ved skriftlig afstemning
• Formanden skal være medlem af en skoles bestyrelse
• Næsteformanden vælges blandt forstander og medarbejder- repræsentanter
• Bestyrelsen sammensættes således at der altid er h.h.v.
2 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt skolernes bestyrelser.
2 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt skolens medarbejdergrupper og
2 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt forstandere/skoleledere

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00