Nyhedsbrev Oktober 2015

logo finans

Louise, Jens, Peter og Finanslovsforhandlingerne

Louise løb tør for tid. Jens fik ikke 2 og kom ikke ind på EUD. Peter går på produktionsskolen, men hans bid af uddannelseskagen bliver endnu mindre end den var, hvis det foreslåede omprioriteringsbidrag bliver vedtaget.

Det er igen blevet finanslovsforhandlingstid og PSF har sendt 3 forslag til de finanspolitiske ordførere samt til Børne- og Undervisningsudvalget. Det er forslag, der kan give Louise, Jens og Peter lidt bedre muligheder på vejen mod uddannelse og job.

Nogle unge, har ligesom Louise brug for lidt mere tid på produktionsskolen, før de er klar til uddannelse. Derfor bør 10 % kvoten hæves til 20 %. Læs hele PSFs notat her: Kvote

For Jens og de andre, der ikke fik deres 2taller, og derfor ikke kom ind på erhvervsskolen er målrettede forløb på produktionsskolen en mulighed. Derfor bør de støttes med særlige start- og sluttilskud. Læs hele PSFs notat her: Målrettede forløb

Peter hører ikke til dem, der tager længere uddannelser. Han lærer bedst i en praktisk sammenhæng. Hvis taxameteret beskæres, bliver det sværere at skabe værkstedsmiljøer, hvor der kan tages hensyn til den enkelte unge. Derfor bør produktionsskolerne fritages for omprioriteringsbidraget. Læs hele PSFs notat her: Taxameter

PSF fortsætter dialogen med politikerne, og har blandt andet haft et møde med Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby om produktionsskolernes rolle og vilkår.

 


 NB 1510 maalrettet

Omprioritering med omtanke!

Altinget bragte i onsdags en artikel af Gert Møller på vegne af Produktionsskoleforeningen, Forstanderkredsen og Uddannelsesforbundet. Heri opfordres der til at omprioritere med omtanke. Hvis vi i Danmark ønsker, at alle unge skal blive så dygtige som muligt, så må man ikke underminere f.eks. erhvervsuddannelsesreformen og de produktionsskoler, der skal være med til at forberede de unge på uddannelsernes skærpede krav. Læs hele artiklen her: Omprioritering

 


 logo REU

REU og Omprioriteringsbidraget

Også REU - Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser udtrykker bekymring for hvordan omprioriteringsbidraget kommer til at påvirke processen omkring erhvervsskolereformen og udviklingen af produktionsskolernes tilbud til de unge, der ikke umiddelbart kan imødekomme adgangskravene. Læs mere her: REU

 


 Produktionsskolernes årsmøde 2016

Planlægningen af PSFs Årsmøde 2016 er i fuld gang! Vi indbyder i modsætning til tidligere år til en 2 dages begivenhed: torsdag og fredag d. 28. og 29. april. Og vi håber selvfølgelig, at det lidt kortere forløb gør det muligt for endnu flere at deltage.

I 2015 handlede det pædagogiske døgn blandt andet om produktionsskolen mellem skolegørelse og praksisgørelse. I 2016 indbyder vi blandt andet deltagerne til en række workshops/værksteder, hvor praksis er på dagsordenen. Der afsluttes med festmiddag og fest torsdag aften.

PSFs generalforsamling vil finde sted fredag d. 29. april.

 


 logo twitter

Produktionsskoleforeningen er kommet på Twitter!

I Produktionsskoleforeningen har vi føjet et led mere på vores kommunikationsindsats. Vi lader os ikke længere nøje med nyhedsbreve, orienteringer, hjemmeside mv., men vil fremefter også være til stede på det sociale medie Twitter. Læs mere her: twitter

 

 


 

   NB 1510 maalrettet

Målrettede forløb / Nye spor til teknik

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse er en opgave, som alle landets produktionsskoler er i gang med at løse. Det er også et område, vi i Produktionsskoleforeningen har meget stort fokus på, både i vores politiske arbejde men også i form af projektindsatser. Læs mere her: Målrettede Forløb

 


logo partnerskab

Partnerskabsprojektet

 Partnerskabsprojektet er et samarbejde mellem Socialt og Pædagogisk Udviklings og Kursuscenter (SPUK) og en række produktionsskole. Projektet, som man kan læse om i tidligere nyhedsbreve (marts, april og juni 2015) er nu midt i forløbet og har udgivet en midtvejsevaluering udarbejdet af forskere på Aarhus Universitet. Midtvejsrapporten stiller skarpt på de udsatte unge i partnerskabsprojektet; hvem er de, og hvilken betydning har de meget forskellige partnerskaber for dem? Rapporten kan findes her: midtvejsevaluering

 


 logo tyskps

Det tyske Produktionsskoleforbunds årsmøde

 Efter etableringen af IPSO, den internationale sammenslutning af produktionsskoler, er årsmøderne også en anledning til at møde repræsentanter fra de forskellige andre medlemslande. Således også, da de tyske produktionsskolers forbund holdt årsmøde i september. Fra Produktionsskoleforeningen deltog André Gremaud, bestyrelsesmedlem og forstander på Odder Produktionsskole. Læs hans beretning her: Tysk årsmøde

 


 Logo tunein

Afsluttende konference i det internationale projekt Tune In

 PSF har gennem de sidste to år deltaget i et internationalt projekt: "Tune In Combating Drop Out", der med udgangspunkt i produktionsskolepædagogik fra Danmark og Østrig har forsøgt at overføre principper for læring i praksis til erhvervsskoler i Slovenien, Spanien, Portugal og Italien. I september afholdtes den afsluttende konference i Maribor i Slovenien. Læs mere her: Konference

PSF deltager i 2015-17 i to nye internationale projekter: "Pawing the Way", ledet af PSF og "Learn2Work", ledet af det portugisiske "Edit Value". Mere om disse projekter i de kommende nyhedsbreve.

 


 PSFs kursuskatalog

Produktionsskoleforeningen genoptog sidste år traditionen med at udsende et katalog til skolerne med foreningens samlede udbud af kurser, konferencer og temadage. Vi ønsker på denne måde at give skolerne mulighed for at prioritere deres indsatsområder i forhold til efteruddannelse og kompetenceudvikling blandt medarbejdere såvel som blandt ledere og bestyrelsesmedlemmer. Vi fortsætter traditionen, og er lige nu i gang med at udarbejde Kursuskatalog 2016. Kataloget vil blive udsendt omkring 1. november 2015.

 


 logo folkemoede

Folkemødet 2016

Produktionsskolerne laver igen i 2016 folkelige retter til de sultne folkemødegæster! Vi efterlyser lige nu hjælp til folkekøkkenet og baren. Vi har brug for køkkener, butiksværksteder og ejendomsservice eller lignende værksteder, der har lyst til at være med i et spændende tværfagligt samarbejde, der sætter produktionsskolerne på dagsordenen! Henvend jer gerne til Marianne Søgaard Sørensen: marianne@psf.nu eller tlf.: 41246954