Nyhedsbrev november 2015

 

NB 1511 synspunkt4

Uddannelsesparat på en skole, der ikke er en skole

Uddannelse og mere uddannelse er det vi tilbyder og forventer af de unge! Uddannelse er et must, og næsten alle unge begynder på en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Men nogen af dem falder fra. De er ikke uddannelsesparate. Hvad gør vi med dem? Jeg mener, at vi skal lade dem møde en skole, der ikke er en skole. Læs Næstformand i Produktionsskoleforeningen, Gert Møllers Synspunkt i Sjællandske medier her Uddannelsesparat

 


 

portraet Tesfaye

Spørgsmål til Børne og Undervisningsministeren

Mattias Tesfaye har stillet spørgsmål til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling om hun vil give produktionsskolerne mulighed for at give mere end 10 % af eleverne forlængelse udover 1 år. Ministeren har desværre svaret benægtende på dette. Læs spørgsmål og svar her: Mattias Tesfaye

 


 

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 1. – 3. kvartal 2015

Nedgangen i antallet af ordinære årselever – samlet set for alle 83 produktionsskoler – er fortsat i 3. kvartal. Der er således tale om en nedgang på 1,3% i forhold til samme periode i 2014. Læs mere om aktivitetsudviklingen her: Aktivitetsudviklingen

Husk at notaterne om aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne altid kan findes på PSFs hjemmeside under statistik: Statistik

 


 

NB 1511 kursukatalog

Produktionsskolernes kursuskatalog 2016

Produktionsskolernes kursuskatalog er nu udsendt til alle skoler og kan også findes på vores hjemmeside her: Kursuskatalog

Vi håber, at skolerne vil gøre brug af det righoldige udbud i planlægningen af det kommende år

 


 

Værkstedsintegreret almenundervisning på produktionsskolen

Kursusdag v. Det Alternative Universitet på Korsør Produktionshøjskole d. 12/11 2015

Hvad stiller man som almenunderviser op, nu hvor der med EUD-reformen er kommet adgangskrav på erhvervsskolen? Og hvordan griber man det an som skole og i tilrettelæggelsen af almenundervisningen? Det var nogle af spørgsmålene på kursusdagen, hvor ca. 50 (fortrinsvis) almenundervisere var samlet for at lade sig inspirere af både oplæg fra almenunderviserne på Korsør Produktionshøjskole, af besøg på skolens værksteder samt af hinanden. Læs mere her Kursusdag

 


 

NB 1511 Paving

Paving the way – et Erasmus+ projekt i IPSO regi

Paving the Way from non-formal to formal Education er PSFs nye internationale projekt. Der er netop afholdt kick-off møde I Danmark. Læs mere her Paving the Way

 


 

logo partnerskab

Om at være innovativ – et projekt om partnerskab

Siden 2014 har 4 produktionsskoler sammen med SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter arbejdet i et fælles projekt, hvor skolerne danner partnerskaber med erhvervsliv, institutioner og civilsamfund. Vi har fortalt om projektet i tidligere nyhedsbreve. I dette nummer besøger vi Innovationsværkstedet på Randers Produktionshøjskole, hvor værkstedslærer Joakim Bay Møller fortæller om partnerskaberne. Læs mere her Partnerskaber

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?