Nyhedsbrev marts 2016

 

NB 1603 synspunkt2

Et vigtigt valg – Næstformanden har ordet

Gert Møller, næstformand i PSF opfordrer de voksne til at give de unge nuancerede billeder på det gode arbejdsliv, så de kan foretage et kvalificeret uddannelsesvalg. Læs hans artikel her Vigtigt Valg


Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne 2015

Så er analysen af aktivitetsudviklingen for hele 2015 klar. Der har været et lille fald i ordinære årselever, selvom det modsatte var forventet. Ser man henover det sidste 10år, er der dog sket en betydelig stigning. Læs hele analysen sammen med analysen af udviklingen i kombinationsforløb, udslusningstilskud samt EGU elever her Aktiviteter


logo folkemoede

Produktionsskolerne på Folkemødet

Igen i år deltager produktionsskolerne på Folkemødet, og igen i år er vi med til at bespise folket i Produktionsskolernes Folkekøkken på Kæmpestranden. Foruden Folkekøkkenets servering vil der være morgensang, levende musik og meget mere. Læs om det her Folkemødet


logo EUflagLLP

Efteruddannelse for værkstedslærere

PSF indkalder hermed ansøgninger fra produktionsskolelærere om deltagelse i efteruddannelsesophold i Lübeck, Tyskland af 1 uges varighed d. 9.-13. marts 2016.

Der er 3 pladser på produktionsskolen i Lübeck indenfor Køkken, Kosmetik, Træ og Tryk

Hvis du har et værksted inden eller tæt op ad en af disse 4 brancher, så se venligst indkaldelsen  for mere information. For at komme i betragtning skal du udfylde denne ansøgning og sende den til PSF via post eller e-mail, så vi har den senest torsdag d. 31. maj 2016.

Brevpost: Dæmningen 33, 2. tv., 7100 Vejle, E-mail: psf@psf.nu


logo NVE

NVE konferencen

I marts afholdtes NVE konference. Konferencen er en afløser for de tidligere FoU konferencer og vil således fremover en gang årligt præsentere Ny Viden om Erhvervsuddannelserne. Produktionsskoleforeningen var inviteret til at byde ind med en workshop om vores målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Læs om den her


Produktionsskolen som ramme om praktiske uddannelsesveje

Produktionsskolen er en anden og praktisk vej til uddannelse. Det gælder først og fremmest i forhold til de ordinære afklarende produktionsskoleforløb, hvor deltageren kan få lov at afprøve en eller flere fagretninger i praksis og derigennem forhåbentlig blive tændt for et fag og en uddannelse.

Med EUD reformen fra 2015 er der kommet endnu mere fokus på produktionsskolens rolle som overgang med bl.a. målrettede forløb til erhvervsuddannelse. Den opgave har vi taget på os i PSF og har sammen med en række skoler udviklet en model for målrettede forløb.

Men produktionsskolerne tilbyder også en række andre praktiske uddannelsesveje, nemlig Den Produktionsskolebaserede Erhvervsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelsen og Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, der tilsammen udgør et godt alternativ for de unge, der har brug for en praktisk vej. I PSF mener vi, at dette alternativ ville blive endnu stærkere, hvis produktionsskolen blev formaliseret som ramme for de forskellige muligheder. Det er tanker, der er udfoldet i bl.a. vores publikation: "En anden vej til uddannelse" 

Hen over året vil vi fortælle om de forskellige uddannelsesmuligheder og give eksempler på, hvordan de kan udfolde sig i praksis på en given produktionsskole. Vi begynder i dette nummer med den nyeste uddannelsesvej, nemlig Kombineret Ungdomsuddannelse – eller KUU som den ofte benævnes. Du kan læse generelt om KUU her, og se et specifikt eksempel på, hvordan uddannelsen udmøntes på Middelfart Produktionsskole her

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?