Nyhedsbrev april 2016

 

Foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget

D. 29. marts havde PSFs formandskab og sekretariatsleder foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget. Det var særligt produktionsskolernes rolle i forhold til EUD reformen, der blev diskuteret, herunder skolernes målgruppebeskrivelse, de målrettede forløb på produktionsskolen og kædeansvaret. Herudover diskuteredes forbedringer af skolernes vilkår, så de bedst muligt kan opfylde deres rolle som uddannelsesforberedende tilbud. Også omprioriteringsbidraget blev nævnt. PSF mener, at nogle af disse midler bør bruges til at opprioritere særlige indsatser i forbindelse med implementeringen af EUD reformen. Læs hele sekretariatslederens opsamling på mødet her Foretræde


logo deloitte Produktionsskolerne undersøges

Konsulentfirmaet Deloitte har af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fået til opgave at forestå en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af produktionsskolerne i Danmark i foråret 2016. I den forbindelse har PSF henvendt sig til Ministeriet og Deloitte, og påpeget en række usikkerheder i det undersøgelsesdesign, skolerne har fået præciseret. Det gælder bl.a. en planlagt spørgeskemaundersøgelse blandt produktionsskoleeleverne og en undersøgelse byggende på skolernes registrering af elevernes fravær.

I PSF beder vi skolerne om at være opmærksomme på denne undersøgelse. Hvis I har spørgsmål eller andet omkring undersøgelsen, så henvend jer gerne til sekretariatet. VI indgår gerne i yderligere dialog med konsulentfirmaet omkring undersøgelsesdesign og udførelse. PSF har også for nylig udsendt en orientering om undersøgelsen til skolerne. Den kan læses her Orientering


logo skat Momssagen

SKATs udsendte styresignal i 2015 omkring moms på bl.a. erhvervsskoler og produktionsskoler har fyldt rigtig meget både på skolerne og i PSFs arbejde. Styresignalet er indført på baggrund af en EU-dom om et fransk plejehjem. Sagen er nu sat foreløbig i bero efter at der fra flere sider har været stillet spørgsmålstegn ved retsgrundlaget.

Sidst har advokat Mette Juul og advokatfuldmægtig Lise Winther Jensen i en artikel i Tidsskrift for skatter og afgifter redegjort, for hvorfor de mener, at SKAT er gået for vidt i deres tolkning af EU-dommen. Deres artikel kan læses her Momssagen


Den anvendelsesorienterede prøve

De unge, der ikke kan opfylde kravene om 2 i dansk og matematik ved optagelse på EUD, har mulighed for at gå til en anvendelsesorienteret prøve.

logo REU Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, REU støtter muligheden for at denne prøve kan afvikles på en produktionsskole, såfremt dette er aftalt med erhvervsskolen. Læs REUs høringssvar til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling her Høringssvar REU

logo LO logo DA Arbejdsmarkedets parter – LO og DA – ønsker at sikre et ensartet niveau på grundforløbsprøverne, samt at sikre opfyldelse af overgangskravene til de uddannelsesspecifikke fag. Samtidig ønsker LO og DA, at de faglige udvalg får indsigt i/indflydelse på prøverne. Læs LO og DAs høringssvar til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling her Høringssvar LO og DA


Tilsyn 2015

Siden Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2014 indførte det dialogbaserede kvalitetstilsyn, har skolerne og institutionerne skærpet opmærksomheden på at overholde regler, at udvikle deres kvalitet og at arbejde for en effektiv drift af institutionen. Det konkluderer styrelsen i sin tilsynsberetning for 2015, der netop er offentliggjort.

Ministeriets pressemeddelelse samt den fulde rapport kan findes her

http://www.stukuvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Tvaergaaende/2016/160412-Faerre-alvorlige-tilsynssager

Rapportens afsnit om produktionsskolerne kan findes her Tilsyn på produktionsskolerne


logo Paving Internationalt: Paving the Way

Projektet har holdt sit andet møde og arbejdsseminar i Lyon/Frankrig, hvor vi bl.a. besøgte en række franske produktionsskoler, for at høre om deres arbejde og tilknytning til uddannelsessystem og arbejdsmarked. Læs mere her Franske produktionsskoler


Kort nyt fra skolerne

logo klemmenstrupgaard Klemmenstrupgaard i Køge holder åbent hus lørdag d. 30. april. Læs indbydelsen her Klemmenstrupgaard


logo nordeafond 

Mad skaber fælleskab og relationer i undervisningen

Unge fra forskellige dele af samfundet skal danne nye fællesskaber ved at lave mad sammen og dele oplevelser om råvarer og måltider. Det er tanken bag et storstilet projekt som Nordea-fonden har bevilliget 12,7 millioner til. Produktionsskolerne er tænkt ind i projektet. Foreløbig er Glostrup Albertslund Produktionsskole involveret, men der vil være plads til flere efterhånden som projektet skrider frem. Læs mere her Madfællesskaber

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?