Nyhedsbrev 2 juni 2016

 

logo folkemoede Folkemødet 2016

Produktionsskolerne deltog for 5. år i træk på Folkemødet, og for andet år i træk var rammen Produktionsskolernes Folkekøkken. Få et indtryk af aktiviteterne Indtryk

PSFs sekretariat takker skolerne for den store indsats, der blev gjort i forbindelse med Folkemødet. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer alle Tak


Produktionsskoleambassadører

I forbindelse med Folkemødet udnævnte produktionsskolerne 5 ambassadører, der har forpligtet sig til at tale produktionsskolerne og de praktisk begavede unges sag Ambassadører


Fra PSFs Årsmøde

På årsmødet i april var praksisgørelsen igen på dagsordenen. bl.a. i en udendørs walk & talk. Læs nogle gode pointer her Walk&Talk


logo IPSO Udveksling af værkstedslærere

En del af samarbejdet i den internationale produktionsskoleorganisation IPSO handler om efteruddannelse af værkstedslærere i form af udvekslingsophold IPSO


PSF tilbyder:

Efterårets kurser: PSF tilbyder en lang række kurser i løbet af efteråret. Læs mere på foreningens hjemmeside: www.psf.nu

SUS besøg: SkoleUdviklingsSamtalen er PSFs tilbud til medlemsskolerne om en dialog omkring skolens pædagogiske praksis og udviklingsmuligheder. Har I lyst til et SUS besøg, så henvend jer til Marianne Søgaard Sørensen: marianne@psf.nu eller tlf 41246954


Produktionsskolen som ramme om de praktiske uddannelser

Produktionsskolen er en anden og praktisk vej til uddannelse. Det gælder først og fremmest i forhold til de ordinære afklarende produktionsskoleforløb. Men produktionsskolerne tilbyder også en række andre praktiske uddannelsesveje. I serien om de praktiske uddannelsesveje er vi kommet til Målrettede Forløb Målrettede Forløb

En af de skoler, der har arbejdet med konceptet er Hobro Produktionshøjskole Hobro

PSFs projekt Målrettede Forløb afsluttes i september med en slutkonference konference


God sommer

PSFs sekretariat holder sommerlukket i ugerne 27, 28, 29 og 30. Vi ønsker alle en rigtig god sommer og er tilbage igen mandag d. 1. august.

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?