Menu

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)

EGU er en 2-årig uddannelse, hvor vægten er lagt på praktik. Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, mens kun en mindre del er skole. EGU er rettet mod beskæftigelse og videre uddannelse. Det er forskelligt, hvem der varetager EGU-uddannelsen fra kommune til kommune, men produktionsskolerne er den største EGU-udbyder.

Lov erhvervsgrunduddannelsen (EGU): Download her

Vejledning til lov om erhvervsgrunduddannelsen (EGU): Download her

EGU-Portalen:
Portalen er oprettet på baggrund af bekendtgørelse nr. 697 af 22. juni 2011 om ikrafttræden af indberetningsportal for egu pr. 1. aug. 2011.

Eguportal

Vejledning til EGU portalen

Kommunernes Landsforenings side om EGU

Bonus info/inspiration:

Ressourceprofil

Ressourceprofil (word dokument)

Sygedagpengeregler for EGU elever

Forsikring

Tips og tricks

Rummelige brancher

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00