Menu

Erhvervsuddannelserne

Om den nye reform, overgange og produktionsskolernes rolle
Et væsentligt formål med produktionsskolerne er, at gøre de unge, der går på produktionsskole, i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse (jf. Lov om produktionsskoler, § 1, stk. 3). Dette ændrer den ny EUD-reform ikke på – men i og med erhvervsuddannelserne er ændret i forhold til fx adgang og niveau, ændres produktionsskolernes opgave også. Vi skal fx blive skarpere på, hvad en erhvervsuddannelse kræver af den unge, og ikke alene som adgangskrav, men ligeså vigtigt som gennemførselskrav. Det er en forudsætning i en ordentlig afklaring og vejledning af vores unge. Og når en ung skal i retning af en erhvervsuddannelse, skal vi være skarpe på at lave et forløb for den unge, som gør det muligt ikke alene at komme ind på erhvervsskolen, men også at gennemføre uddannelsen.

PSF's folder om Målrettede forløb på produktionsskolen hen imod erhvervsuddannelse. Download den her  

Maj 2015 - 3F har lavet en ny grafik om erhvervsuddannelsesreformen - se versionen her


Produktionsskolernes rolle i EUD-reformen
Materialet fra orienteringsmødet den 9. december - slides nr. 1 - slides nr. 2
Roadshows i uge 9 - hent invitaionen og programmet her
Temahæftet Målrettede forløb på produktionsskolen, hent her
(eller du kan også finde det under 'Publikationer')".


Politik og lovgivning
Aftaletekst - læs her
Lov om ændring - Læs her


Om Erhversuddannelse
Grundforløbets 1. og 2. del - Læs her
Link til uddannelsesguiden - Læs her
Link til varedeklarationer -  Læs her
Med den ny opbygning af erhvervsuddannelserne bliver det vigtigt, at vi i vores afklaring og vejledning samt i kvalificeringen af deltageren hen imod et grundforløb forholder os til, hvad den enkelte uddannelse indeholder. Det er bl.a. de såkaldte varedeklarationer, som angiver overgangskravene fra grundforløb til hovedforløb. Du kan danne dig et overblik over erhvervsuddannelsernes indhold mv. via Uddannelsesguiden, og her kan du også finde varedeklarationer på den enkelte uddannelse.

Om optagelsesprøver
Undervisningsministeriet har frigivet et testsæt (dansk og matematik) i optagelsesprøverne til erhvervsuddannelse.
Se dem her
Undervisningsministeriet har desuden udsendt en orientering om optagelsesprøverne, hvor du kan finde oplysninger om afholdelse, hjælpemidler etc. Se orienteringen her

 

 

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00