Menu

Projekt Nye spor til teknik

Udgivet: Fredag, 23. oktober 2015

Nye Spor til Teknik er et projekt mellem Korsør Produktionshøjskole, Dansk Industri og Industriens Fond.

Nye Spor til Teknik er et projekt mellem Korsør Produktionshøjskole, Dansk Industri og Industriens Fond, og Produktionsskoleforeningen har også deltaget i projektet, særligt i form af formidling af projektet, bl.a. gennem de 4 Roadshows, der blev afholdt i begyndelsen af året. Projektet er nu afsluttet, og resultaterne er samlet i en projektrapport. En af grundene til at projektet er interessant i bredere forstand er, at det er igennem dette projekt, at modellen for Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse er udviklet. I slutrapporten er således både en beskrivelse af modellen samt resultater fra de første forsøg med samme. Du kan fx læse, at af de 24 elever, der som en del af projektet har været i målrettet forløb hen imod erhvervsuddannelse, er 10 er fortsat i målrettet forløb, 8 går på erhvervsskole, 2 er begyndt i EGU, 3 er i beskæftigelse mens en enkelt er uoplyst. Se rapporten her

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00