Menu

Slutseminar i projektet Produktionsskolernes målrettede forløb hen imod EUD

Udgivet: Tirsdag, 11. oktober 2016

PSF afholdt d. 20. og 22. september slutseminar i projektet Produktionsskolernes målrettede forløb hen imod EUD. Seminarerne samlede mere end hundrede mennesker fra både produktionsskoler, UU-centre, erhvervsskoler mv., og dagene bød på oplæg om den fælles forståelsesramme for de målrettede forløb, oplæg fra hhv. vejleder-, værkstedslærer- og almenlærervinklen ind i de målrettede forløb og endelig input fra deltagende UU-center og erhvervsskole om deres syn på og bidrag ind i de målrettede forløb. TAK for et par udbytterige dage – parallelt med projektets opsamling vil vi i PSF følge op med yderligere materiale til inspiration for arbejdet med de målrettede forløb hen imod EUD.

Materiale fra slutseminarerne er sendt til deltagerne, og folderen Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse – Fælles forståelsesramme kan downloades her eller under ’Publikationer’.

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00