Menu

Svar fra undervisningsministeren

Udgivet: Tirsdag, 13. december 2016

SU-berettigede unge mellem 18 og 20 år modtager SU afhængigt af forældreindkomst.

Mattias Tesfaye (S) har derfor spurgt om indkomstgrundlaget hos produktionsskoleelevernes forældre.

Det viser sig, at hvis den nye skoleydelse fra 2017 skulle følge SU reglerne, ville gennemsnitsydelsen for de unge ligge noget højere end den lovforslaget lægger frem.

Læs ministersvaret her

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00