Menu

Orientering omkring KLs udspil Godt på vej – Alle unge skal med

Udgivet: Torsdag, 2. februar 2017

KL har i dag offentliggjort deres udspil Godt på vej – Alle unge skal med. Vi hilser det meget velkommen, at KL sætter fokus på at alle unge skal med – men vi ser en række problemer i KLs udspil, og udsender derfor vedhæftede orientering til produktionsskolerne.

 · KLs kritik af manglende effekt af de forberedende tilbud er stærkt overdrevet, og kommunerne burde i den forbindelse feje for egen dør og rydde op i underskoven af projekter, ’småforløb’ og andre indsatser, som de selv kører parallelt med det etablerede system.

· En kommunalisering af det forberedende område vil ikke rydde op på området, men vil tværtimod skabe en uensartethed på området. Ensartethed i tilbud og kvalitet sikres bedst via centralt fastsatte rammer og statslig taxameterfinansiering.

· KLs udspil lægger op til en markant statusforringelse af det forberedende område. Der er brug for anerkendelse af det forberedende område samt af at en stor gruppe unge har brug for en anden og praktisk vej til uddannelse.

Derudover bedes I bemærke, at

- I opfordres til at sende vedhæftede videre til jeres bestyrelse

- Gert Møller har møde med Martin Damm, formand for KL, d. 7/2 på Kalundborgegnens Produktionsskole

- Vi sender vores bemærkninger til uddannelsespolitiske ordførere, andre interessenter/samarbejdspartnere samt til pressen.

KLs udspil

PSFs kommentarer

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00