Menu

Persondataforordning

Udgivet: Mandag, 29. januar 2018

PSF afholdt i sidste uge en temadag om den kommende Persondataforordning.

Her finder du Dorthe Høilunds Slides, samt et dokument med nogle af hendes generelle og specifikke bemærkninger til forordningens tekst.

Dorte Høilunds Slides
Generelle og specifikke bemærkninger

På temadagen blev de væsentligste områder af dataforordningen gennemgået, og ingen var herefter i tvivl om at det er en meget stor og tung opgave, der påhviler den enkelte produktionsskole, hvis de skal leve op til dataforordningen. PSF har derfor taget initiativ til at undersøge mulighederne for at ”hyre” en ekstern konsulent til udarbejdelse af generaliseret case baseret materiale målrettet produktionsskolerne, så alle skoler ikke nødvendigvis skal opfinde den dybe tallerken hver for sig. Det betyder også, at vi kan komme i en situation, hvor vi må bede skoler om at betale for en sådan ydelse. Det vil vi vende tilbage med mere om snarest muligt.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00