Menu

Pædagogisk grundkursus - vejledning i værkstedet

Vejledningsmodulet er et af 3 moduler i pædagogisk grundkursus for produktionsskolelærere, hvor man får en bred og almen indføring i begreber og viden om vejledning, der direkte kan relateres til arbejdet med unge på produktionsskolen.

Vejledning i produktionsskolen rummer mere end at unge træffer et uddannelsesvalg. Vejledning handler også om, at unge udvikler kompetencer, der styrker dem i deres overgang til og deltagelse i ungdomsuddannelse og arbejdsliv. I denne proces er de unges fællesskab i værkstedet et centralt udgangspunkt, og værkstedslæreren en nødvendig medspiller. Kurset tager afsæt i en forståelse af unges udfordringer i dag i overgangen til ungdomsuddannelse og arbejde, og har fokus på vejledningspraksisser i værkstedet og på udviklingen af værkstedslærerens kompetencer til at varetage denne opgave. Temaer på kurset er:

· Hvorfor vejledning i produktionsskolen og på værkstederne?
· Vejledningssamtalen
· Gruppesamtalen og andre fællesskabsbaserede vejledningsformer
· Værkstedsvejledning i samarbejde med andre vejledningsordninger - i og uden for skolen

Kurset er målrettet praksis, hvilket betyder at praksiseksempler og inddragelse af deltagernes erfaringer bliver vægtet.

Hvem:
Kurset er målrettet medarbejdere ved produktionsskolerne, der direkte underviser eller på anden måde arbejder med unge på produktionsskolen.

Hvordan:
Kurset udbydes 2 gange årligt og afholdes som 4 kursusdage fordelt med en uges mellemrum.

Hvor og hvornår:
Silkeborg Vandrehjem: 2., 8., 15. og 22. september 2015

Hvad koster det:
Prisen for forløbet er 4375, - kr.

Underviser:
Marianne Thorhauge, pædagogisk konsulent, Produktionsskoleforeningen.

Dato Onsdag 02.09.15
Sidste dato for tilmelding 18.08.15
Sted Silkeborg
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00