Menu

Kursusdag - Anvendelse af PSP screening dansk og matematik

Hvorfor screene i dansk og matematik?

Ved at screene alle elever finder man ikke blot dem, der bør have foretaget en læse- eller matematikundersøgelse. Ved læsning af rapporten får man som underviser værdifulde informationer, der kan være med til at opkvalificere undervisningen af den enkelte elev.

· Hvilke strategier anvender eleven?

· Er der tale om vanskeligheder på forudsætningsniveau (basale vanskeligheder), på færdighedsniveau eller på funktionelt niveau?

Hvis der optræder basale vanskeligheder vil en traditionel undervisning ikke bære frugt. Det er jo netop denne form for undervisning, eleven typisk ikke profiterer af, så det vil oftest føre til frustrationer hos både undervisere og elev, hvis der fortsættes med traditionel undervisning. Der er i stedet brug for en anderledes og individuelt tilpasset undervisning med et andet indhold og en anden metodik.

Produktionsskoleforeningen udbyder i samarbejde med VUC Nordjylland to kursusdage i screening af elever. Første kursusdag afholdes den 10. maj i Vejle.

Faktuelle oplysninger

Dato
Tirsdag den 10. maj fra kl. 09.00 til 15.00

Sted:
Bygningen Vejle, Ved Anlægget 14B, 7100

Deltagere:
Medarbejdere på produktionsskolerne

Kursusledelse:
Rasmus Hasselbalch VUC, Nordjylland og Marianne Thorhauge Produktionsskoleforeningen.

Pris:
1480.- kr. pr. deltager.

Tilmelding:
Tilmeldingen skal foregå på Produktionsskoleforeningens hjemmeside www.psf.nu
under menuen ”Kurser & arrangementer”.
Sidste tilmeldingsfrist til PSF's sekretariat er mandag den 8. april 2016 og er efter denne dato bindende.

Yderligere oplysninger:
Indhold og administration: Marianne Thorhauge og Kirsten Grønvall på tlf.: 7582 2055.

Program den 10. maj

Kl. 09.00:
Velkomst og rundstykker.

Kl. 09.30:
Overordnet introduktion til screeningen og dens anvendelsesmuligheder i forhold til at kvalificere produktionsskolens vejledning af den enkelte elev og tilbyde individuel tilpasset undervisning.

Kl. 10:00:
Praktisk afprøvning af screeningen.

Kl. 11.00:
Gennemgang af screeningens elementer. Hvorfor er den enkelte test relevant og hvad viser den?

Kl. 12.15:
Frokost.

Kl. 13.00:
Gennemgang af administrationsdelen, - herunder oprettelse og udskrivning af elevkoder, nulstilling af målinger, udskrivning af rapporter til fx Eros eller Nordplaner, anvendelse af fraktilfunktionen, der muliggør et komplet overblik over resultaterne for en gruppe screenede elever.

Kl. 14.00:
Kaffe og kage.

Kl. 14.15:
Overordnet indføring i manualen til PSP screeningen i forhold til tolkning og tiltag.

Kl. 15.00:
Afslutning

Kursus 2, der omhandler tolkning og tiltag, afvikles efter planen den 23. august 2016.

Husk at medbringe PC eller Macbook (ikke Ipad eller andre tablets) samt et headsæt.

Yderligere information om PSP screeningen kan ses her

Dato Tirsdag 10.05.16
Slut Tirsdag 10.05.16
Sidste dato for tilmelding 08.04.16
Sted Bygningen Vejle, Ved Anlæget 14B, 7100
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00