Menu

Produktionskoleforeningens Lederkursus ( Modul II )

Produktionsskoleforeningens lederkursus består af en række moduler, der dels tager fat om den administrative drift af skolen og dels ledelsen af skolen og dens medarbejdere. Lederkursets moduler fordeler sig med 5 inden for produktionsskolernes administration og foreløbig 2 moduler inden for produktionsskolernes ledelse. Nedenstående beskriver de 5 moduler om administration.

Lederkursets 5 administrative moduler har til formål, at deltagerne tilegner sig formel viden om produktionsskolernes administrative drift og ledelse og kan relatere det til praksis på egen skole.
De 5 moduler vil koncentrere sig om produktionsskolernes lovgrundlag, om produktionsskolernes styring og ansvar, om personaleforhold, om økonomien, om arbejdsmiljø, sikkerhed og samarbejde på produktionsskolerne og endelig om eleverne.

Alle moduler vil være bygget op så den relevante viden først bliver præsenteret af fagkompetente oplægsholdere, der har indsigt i skoleformen, og derefter eksemplificeret ved erfarne produktionsskoleledere. Tilgangen til emnerne kurset behandler vil således være både teoretisk og praktisk. Opbygning af netværk mellem kursusdeltagerne og drøftelse af egen skoles praksis vil også blive prioriteret på kurset gennem arbejde i mindre grupper.

Hvem:
Kurset er målrettet produktionsskoleledere på alle niveauer: forstandere, viceforstandere, afdelingsledere og evt. andre med særlig interesse for området.

Hvordan:
Kurset består af 5 moduler vedr. produktionsskolernes administration og dertil kan tages foreløbig 2 moduler vedr. produktionsskolernes ledelse. Kurset er et internatkursus over 1,5 døgn.

Hvor og hvornår:
Kursets modul I udbydes den 8. – 9. september 2016 på Vejle Centerhotel
Kursets modul II udbydes den 1. – 2. december 2016 på Vejle Centerhotel

Hvad koster det:
Vil fremgå i program og inviation som udsendes i juni 2016.

Undervisere:
Erfarne produktionsskoleledere, Produktionsskoleforeningen, Undervisningsministeriet og eksperter indenfor relevante områder.

Kursusvært:
Marianne Borum Thorhauge, konsulent, PSF

Kursets modul I udbydes den 8. – 9. september 2016 på Vejle Centerhotel
Kursets modul II udbydes den 1. – 2. december 2016 på Vejle Centerhotel


Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE

Dato Torsdag 01.12.16
Slut Fredag 02.12.16
Sidste dato for tilmelding 14.11.16
Sted Vejle
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00